Status og fremtid i norsk fiskeripolitikk

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen innledet i dag om status og framtid i norsk fiskeripolitikk, under Natur og ungdoms dagskonferanse Fisk!

– Jeg er glad for at dere som representerer framtida, gir meg en anledning til å presentere mitt syn på enkelte viktige utfordringer i marin sektor i tida framover, sa Berg-Hansen.

Statsråden understreket at hun ser engasjement og interesse fra andre miljøer som et absolutt pluss.

Berg-Hansen var i sitt innlegg innom en rekke temaer som marin sektor og petroleumsvirksomheten, forvaltningsplaner, forskning og kunnskapsoppbygging, forvaltning av viltlevende marine ressurser, og miljømessig bærekraftig oppdrett av laks.

– Fiskeri- og havbruksnæringa er viktig for livet langs kysten – for verdiskaping, sysselsetting og bosetting. Hvorledes næringa utvikler seg er derfor viktig for langt flere enn næringas utøvere, organisasjonene deres og forvaltninga, sa ministeren.

– Lokalpolitikere - og engasjerte mennesker - som dere, kan tilføre politikken, og næringas framtidige utvikling, nye impulser og korrektiver, sa hun blant annet.

– Havbruksnæringen bidrar til flere tusen arbeidsplasser langs kysten, og bidrar dermed til å skape et livsgrunnlag for mange kystsamfunn. Dette er viktig. Det må vi både verne om og videreutvikle, sa Berg-Hansen.

– Effektivt husdyr

– I tillegg er det et uomtvistelig faktum at laksen er vårt kanskje mest energieffektive ”husdyr”. Mens 100 kg fôr gir 13 kg svinefilet, eller 20 kg kyllingfilet, gir det hele 65 kg laksefilet, fastslo Berg-Hansen.

Innlegget ble holdt i anledning av Natur og ungdoms opplæringsseminar der nysatsing på fisk er et temaområde i organisasjonen.

Les mer
Hele talen kan leses her:
Status og framtida i norsk fiskeripolitikk