Leder Nordic Hydrograpic Commission

Norge har overtatt formannskapet i Nordic Hydrographic Commission.

Det skjedde da representanter fra sjøkartverkene i de nordiske landene møttes på Island 13.-15. april 2010.

Under møtet leverte også representantene nasjonale rapporter – og status for de nordiske arbeidsgruppene i Den internasjonale hydrografiske organisasjon (IHO) ble diskutert, melder Statens kartverk Sjø.

I tillegg ble Statens kartverk Sjø sitt arbeid med Print On Demand- tjenesten, som skal etableres i løpet av 2010, tatt opp. Med tjenesten vil brukerne på forespørsel bli tilbudt sjøkart som er oppdatert til siste Etterretninger for sjøfarende. De vil da bli spart for tidkrevende og ofte feilbeheftet arbeid med manuell oppdatering av papirkart.

Under møtet ble det dessuten vedtatt at det skal holdes et seminar om et mulig nordisk samarbeid rundt nautiske publikasjoner.

Nordic Hydrographic Commission er en av flere regionale enheter i IHO. Den ble dannet i 1929, og møtet på Island var det 54. i rekken. Det neste møtet i Nordic Hydrographic Commission skal holdes i Stavanger i 2011.