Drøfter utkastforbud for Østersjøen

Nylig inviterte Danmarks minister for mat, landbruk og fiskeri, Eva Kjer Hansen, til diskusjon om innføring av utkastforbud i Østersjøen.

Forskningsdirektør Ole Arve Misund ved Havforskningsinstituttet informerte om Norges innsats for å eliminere utkast av fanget fisk.

Ministeren hevdet i sin velkomsthilsen at utkast er skadelig for fiskebestandene og for markedsføringen av fisk. Innføringen av utkastforbud er derfor en viktig del av EUs reviderte fiskeripolitikk, og et utkastforbud er på vei også for Østersjøen.

Ca. 45 deltakere fikk høre presentasjoner om EU-kommisjonens tilnærming til et utkastforbud i Østersjøen og om torskebestandene området, skriver Havforskningsinstituttet. De fikk også en innføring i redskapstekniske løsninger for å bedre seleksjonen i trålfisket etter torsk i Østersjøen og refleksjoner fra den regionale rådgivningsforsamlingen for Østersjøen. Til slutt fortalte Misund om Norges arbeid for å eliminere utkast.

Saltvannsfiskelovens satte i 1983 en stopper for utkast i norske farvann. Videre er det et system med midlertidig stenging av fiskefelt for å verne yngel og samt den betydelige innsatsen som er gjort fra norsk side for å bedre selektiviteten i trålfiske gjennom utvikling av sorteringsrister.

– Slike tekniske løsninger har vært påbudt i bunntrålfiskeriene i Barentshavet i mer enn 10 år, og brukes etter hvert utenfor Canada, Australia, New Zealand og til dels i Østen. Det må være mulig å få til slike løsninger også for torskefiske i Østersjøen. Men også norske fiskerier kan likevel ha utkastproblemer. Det er rapporter og vitenskapelig beregninger som anslår et ulovlig utkast i størrelsesorden to til åtte prosent av totalfangsten, sa Misund på workshopet i København som samlet 45 deltakere.

Det er to torskebestander i Østersjøen. Det er spesielt gledelig at den østlige bestanden har hatt en vist vekst etter at det er blitt fisket mindre på den. Dette gir nå grunnlag for å øke fangstene med 15 prosent til nærmere 60 000 tonn. Samtidig øker gytebestanden med 25 prosent til over 400 000 tonn. Fiskedødeligheten er justert ned fra å ta ut omkring 90 prosent av bestanden pr. år til nå å ta ut mindre enn 20 prosent.

– Det er gledelig at dette gir rask vekst i bestanden, sier Misund og fortsetter: - Et utkastforbud sammen med bedre seleksjon i trålfiske vil kunne gjøre østersjøfisket etter torsk enda mer bærekraftig. Fiskeridirektørene i Østersjølandene diskuterte et utkastforbud i et etterfølgende møte.