Krever stoppen revurdert

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag krever at Fiskeri- og kystministeren umiddelbart tar torskestoppen opp til ny vurdering.

Fiskarlaget krever i denne forbindelse at stoppen kun gis virkning for tilleggskvoten, slik at flåten inntil videre kan fortsette sitt fiske innenfor den ordinære maksimalkvoten.

I tillegg må oppstarten av bifangstordningen framskyndes til 1. mai, slik Fiskarlaget tidligere har bedt om, krever Fiskarlaget.

Tidligere har både Norges Kystfiskarlag og Nordland Fylkes Fiskarlag uttalt seg om saken.

Les også: Krever stansen i torskefisket utsatt 21.04.2010