Utsetter stoppen i torskefisket

Fiskeri- og kystdepartementet har tatt hensyn til innspill fra fiskeriorganisasjonene, og utsetter den varslede stansen i torskefisket.

På bakgrunn av henvendelser fra Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag har jeg besluttet å justere den varslede stoppen i torskefisket for lukket gruppe under 11 meter og i åpen gruppe.

Det sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Samtidig vil bifangstordningen bli satt i gang fra 26. april, sier Berg-Hansen.

Endringene innebærer at fartøyene i disse gruppene kan fortsette et fiske innenfor de opprinnelige maksimalkvotene frem til søndag 25. april kl 2400.

For fisket på tilleggskvotene som kom gjennom refordelingen den 7. april opprettholdes stoppen fra torsdag 22. april kl 2400, som ble varslet fra Fiskeridirektoratet den 20. april.

– Denne justeringen vil medføre at ikke alle stoppes samtidig og de som ikke har fisket sin opprinnelige maksimalkvote får noen ekstra dager til å avslutte sitt fiske. Videre vil bifangstordningen gjøre det mulig å holde i gang et fiske etter andre arter, sier fiskeri- og kystministeren.

Fartøy som ikke har fisket sin garanterte kvote kan fortsette fisket innenfor denne uavhengig av stoppen i fisket. Det er fisket et betydelig kvantum de siste ukene og dette medfører at fisket på maksimalkvoten må stoppes for at gruppekvoten ikke skal bli overfisket

– Jeg legger stor vekt på at fisket skal reguleres og gjennomføres på en måte som sikrer at vi holder den totale fangsten innenfor de kvotene vi har avtalt gjennom kvoteavtalen med Russland, avslutter fiskeri- og kystministeren.

Les også: Krever stoppen revurdert 22.04.2010

Les også: Stopp i maksimalkvotefisket på torsk 21.04.2010