Egersund Fisk vil kjøpe Nergård

Egersund Fisk AS har inngått intensjonsavtale om kjøp av aksjene i Nergård AS.

Lysnes Invest AS og Hopen Invest AS som eies 100 prosent av Ole-Arvid Nergårds livsarvinger, besluttet i høst å selge en mindre post av aksjene og fortsatt eie aksjemajoriteten og drive selskapet videre som før. Bakgrunnen for nedsalget var flere; spredning av risiko, finansiering av arveavgift/formueskatt, med mer.

Å få solgt en mindre post har vist seg vanskelig til akseptable vilkår. Samtidig har det underveis i prosessen vært flere aktører som har gitt signal om at de ønsker å kjøpe hele selskapet.

Dagens eiere er i en situasjon hvor de ikke har mulighet til å ha en aktiv eierrolle på mange år. Samtidig har de ingen kapital til å gå inn i Nergård AS med, dersom selskapet har et ønske om å ekspandere eller om det skulle komme i en situasjon hvor selskapet trenger kapital. Når de da ikke får solgt en mindre post, har eierne besluttet å forsøke å selge hele selskapet.

Les også: Arveavgift og formueskatt fremtvinger aksjesalg 04.02.2010

Stor aktør

På bakgrunn av dette har eierne inngått en intensjonsavtale med Egersund Fisk AS hvor de får en eksklusiv rett til å fremforhandle en endelig avtale om kjøp av alle aksjene i Nergård AS, heter det i en pressemelding fra Nergård AS.

Egersund Fisk AS eies 73 prosent av Kverva AS.

Egersund Fisk AS eier tre fabrikker som produserer konsumprodukter av pelagiske fiskeslag. To av disse ligger i Nord-Norge – i Tromsø og i Svolvær. Selskapet er også en stor aktør innen produksjon av fiskeolje og fiskemel.

– Vår hensikt med kjøpet av Nergård AS er å utvikle aktiviteten i samme ånd som tidligere grunder har bygget opp selskapet, sier daglig leder Egil Magne Haugstad i Egersund Fisk AS

– Det ikke å ha aktive og kapitalsterke eiere i Nergård AS, er ikke en gunstig situasjon verken for Nergård AS eller de samfunn hvor Nergård AS er lokalisert. Derfor anser vi det som en klar styrke at det kommer inn aktive og kapitalsterke eiere som kan videreutvikle konsernet Nergård AS sammen med daglige ledere og ansatte. Egersund Fisk AS er sterk både på pelagisk konsum og mel og olje og vil kunne styrke Nergårds pelagiske virksomhet, sier Hallvard Østgård.

Due diligence

Kjøperen vil nå gå igjennom selskapene i en såkalt due diligence og samtidig forhandle frem en endelig avtale om aksjeoverdragelse. Parallelt vil man fortløpende ta kontakt og orientere ansatte og andre berørte parter om den videre prosess.

– Vi er oppmerksom på at den fokus nedsalget av aksjer har fått, har ført til støy både internt i Nergård AS og hos kunder, lokalsamfunn, osv. Dette beklager vi sterkt, men det har ikke vært mulig å gå ut med informasjon før nå, sier styreleder Hallvard Østgård i Lysnes Invest AS og Hopen Invest AS.

– Vi håper nå at det kan bli mer ro rundt eiersituasjonen i Nergård AS, når det er kjent hvem som er kjøpere. En plan om videre drift av Nergårds virksomheter slik de er i dag vil også skape trygghet for alle de lokalsamfunn som selskapet er lokalisert i, sier Østgård.

Les også: Føler seg ekskludert fra Nergård-kjøp 19.04.2010