Kontrakt på ny brønnbåt

Profiltegning av nybygget for Polartind AS. Tegning: Aas Mek. Verksted AS

VESTNES: Aas Mek Verksted AS har inngått en nybyggingskontrakt med selskapet Polartind AS, Kolvereid, på bygging av en ny 1200 m3 brønnbåt.

Rederiet er et heleid datterselskap av Norsk Fisketransport AS på Kolvereid. Brønnbåten er av verftets eget design av type AAS 1202 STII, med en lastekapasitet på 1200 m3.

Nybygget skal leveres i oktober 2011. Båten er arrangert for transport av levende fisk i lukket og åpent system, og er spesielt arrangert for å ha full kontroll på alt sirkulert vann som strømmer gjennom lasterommet for oppsamling av lus under transport, avlusing og sortering.

Videre er nybygget designet for å trykklosse over sorteringsmaskin, uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Dette er første nybygget verftet leverer til dette rederiet, men rederiet har i dag flere egne og innleide brønnbåter i drift og har vært i brønnbåtnæringen i mange år.

Nybygget vil gå inn på kontrakt for kjøring til en gruppe oppdrettere i Ytre Namdal bestående av AS Aqua, Sinkaberg-Hansen AS, Bindalslaks AS, Lund Fiskeoppdrett AS, Emilsen Fisk AS, Vikna Sjøfarm AS, Val Vgs AS, Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya Fiskeoppdrett AS.

Aas Mek. Verksted ser kontrakten med Polartind AS/Norsk Fisketransport AS som meget viktig i dagens relativt rolige marked. Kontrakten vil bidra til å sikre full aktivitet for verftet frem til slutten av 2011.

Verftet ser anser også kontrakten som svært interessant, ved at verftet her får muligheten til å samarbeide med et nytt rederi, og at de velger å satse på nybygg av verftets design.

Tekniske spesifikasjoner

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner: Lengde o.a. 62,07 m, Bredde 12,00 m og Dybde i riss 5,10 m.

Lastekapasiteten vil bli på 1200 m3, fordelt på to lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 10 personer.

Nybygget vil bl.a. bli utstyrt med vakuumpumpe med sorteringsanlegg, fisketellesystem for lasting og lossing, spesielt arr. for smolttelling, Ozon desinfeksjonsanlegg, system for overvåking og regulering av oksygen- og PH nivå i vannet i lasterommet, oksyginerings- og resirkulasjonssystem for føring av fisken i lukket system, UV anlegg for desinfisering av sirkulert vann til og fra lasterommet med mer.

Båten er spesielt designet og arrangert for å ta vare på alt vann i forbindelse med både avlusing og sortering av fisk, der alt vann som går overbord, blir kjørt gjennom filtersystem for oppsamling av lus med mer.

Båten vil også bli utstyrt med luftesystem for vannet i lastetanker, der alt vannet i lasttankene blir kontinuerlig luftet/avgasset ved lukket transport, og som har en kapasitet på 1000 m3 i timen.

Videre er båten utstyrt med automatisk vaskesystem for lasterom og kanaler, som foretar grovspyling, vask og desinfisering av lasterommene. Dette gir en stor arbeidsbesparelse for mannskapet ombord, og gir også en mer effektiv drift av båten med full kontroll på rengjøring og desinfisering ombord, opplyser verftet.

Skrog til nybyggene vil bli bygget i utlandet, og vil ventelig komme til Aas Mek Verksted for utrustning på nyåret 2011.