Ønsker handelsavtale med Russland

Presidentbesøket: Norge er klar til å starte handelsavtaleforhandlinger med Russland.

Da Russlands første visestatsminister Zubkov møtte nærings- og handelsminister Trond Giske i formiddag, ble han møtt av nyheten om at Norge er klar til å starte forhandlinger om en handelsavtale med russerne.

– Russland er allerede en viktig handelspartner for Norge. Til tross for finanskrisen var den norske eksporten til Russland i fjor på 5,8 milliarder kroner. Det er en fordobling siden 2003. En handelsavtale vil gi oss enda bedre betingelser for samhandel mellom våre to land, sier Giske i en pressemelding.

EFTA og Russland fullførte allerede i 2008 en felles forstudie som anbefaler å starte forhandlinger. Russerne har i mellomtiden opprettet en tollunion med Hviterussland og Kasakhstan, og har bedt om at forhandlingene omfatter alle de tre landene.

– Vi har jobbet aktivt i mange år med å få på plass betingelsene for å starte dette arbeidet. Regjeringen har nå avklart at det er mulig å utvide avtalen til å omfatte alle landene i tollunionen, det vil si at vi også kan inngå en avtale som omfatter Hviterussland og Kasakhstan, sier Giske.

En tilsvarende politisk avklaring er nødvendig i hvert enkelt EFTA-land før forhandlingene kan starte med de tre landene der det til sammen bor 165 millioner mennesker.

– Her finnes det et enormt marked for Norge. For eksempel så har norske bedrifter kompetanse og sterke kommersielle interesser i energisektoren som bør være av stor interesse for Kasakhstan, sier Giske.

I formiddagens møte understreket begge parter felles interesse i styrkede handelsforbindelsene mellom Norge og Russland basert på forutsigbare rammer.

Les også: Næringslivssamarbeid blir hovedtema 09.04.2010
Les også: Statsråd Giske til Moskva 06.04.2010

Fakta:

  • Samhandelen mellom Russland og Norge var i 2009 på 12 milliarder kroner.
  • Norsk samhandel med Hviterussland utgjorde i 2008 ca. 1,17 mrd kroner, mens eksporten fra Norge til Kasakhstan samme år beløp seg på 3,56 mrd kroner mot import på 83 millioner kroner.
  • Norge skal lede EFTAs forhandlinger med Russland, Hvitesrussland og Kasakhstan.
  • Verken Russland, Kasakhstan eller Hviterussland har sluttført sine tiltredelsesforhandlinger til WTO. Fra norsk side legges det til grunn at Russland og de øvrige landene i tollunionen skal være WTO-medlemmer før en eventuell handelsavtale med EFTA undertegnes.