– Kampen mot ulovlig fiske har lykkes

Fiskeri- og kystdepartementet melder om svært gode resultater i kampen mot ulovlig fiske.

– Gjennom aktiv innsats fra norske og russiske myndigheter er UUU-fisket av torsk redusert fra over 100.000 tonn til at det i 2009 ikke ble avdekket noe slikt fiske av torsk. Regjeringa har prioritert kampen mot ulovlig fiske i Barentshavet høyt, vi har samarbeidet tett med russiske myndigheter, og resultatene taler for seg selv.

Det sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

UUU-fisket utgjorde en stor belastning for bestanden, fiskerinæringa og fiskeriavhengige samfunn på kysten. Fra 2005 til 2009 er ulovlige og uregistrerte fiske gradvis fjernet gjennom aktiv innsats fra norske og russiske myndigheter.

– At vi har fått bukt med ulovlig fiske er en seier for miljøet og for fiskeriforvaltningen i Norge og Russland, men også for lovlydige fiskere og fellesskapet. Verdier for over en milliard kroner årlig havner ikke lenger i lommene til tjuvfiskerne og deres nettverk, men blir stående i havet som en del av fellesskapets ressurser og kommer dermed lovlydige aktører i fiskerinæringa til gode, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Kampen mot ulovlig fiske har sammen med felles forvaltningsstrategier og samarbeid om ressurskontroll hatt stor betydning for at bestandssituasjonen i Barentshavet nå er svært god og unik i global sammenheng. Dette gir grunnlag for et rikt fiskeri for norske og russiske fiskere, mener Berg-Hansen.

– Vi har fått betydelig internasjonal støtte for våre tiltak. Havnestatskontroll, direkte bilateralt samarbeid og økt informasjonsutveksling har alle vært viktige elementer, uttaler Berg-Hansen.

Les også: Signerte avtale om havnestatskontroll 26.11.2009

– EUs nye krav til fangstsertifisering bidrar til at det nå er enda vanskeligere å lande og eksportere svartfisk til Europa, samtidig som vi gjennom FAO fått på plass en global avtale om havnestatskontroll. Et sentralt poeng for Norge med en global avtale har vært å bidra til at problemet blir løst globalt og ikke bare i våre nærområder. Dette vil også kunne ha betydning for bekjempelse av ulovlig fiske andre steder i verden, heter det i pressemeldingen.