Miljøundersøkelser etter «Full City»

BAMBLE: De kommende årene videreføres den tverrfaglige undersøkelsen av miljøkonsekvensene etter «Full City»-forliset sommeren 2009.

Det er den største miljøundersøkelsen som er gjennomført i etterkant av et forlis i Norge, melder Havforskningsinstituttet.

Undersøkelsen ble startet rett etter forliset, og består av en rekke delprosjekt som skal gi svar på hvordan dyreliv, sjø- og strandsone, sedimenter, sjømat og frilufts- og reiseliv er påvirket av oljeutslippet.

– «Full City» havarerte i et befolket område med rikt friluftsliv, og både selve forliset og eventuelle ettervirkninger er omfattet med stor interesse, sier seniorforsker Erik Olsen fra Havforskningsinstituttet.

Han er hovedkontakt for de 11 delundersøkelsene, og forteller at nærmere 20 forskere fra fem ulike forskningsinstitusjoner - NIFES, NIVA, NINA, Havforskningsinstituttet og Østlandsforskning - er involvert i prosjektet.

Arbeidet er igangsatt av Kystverket og blir koordinert av Havforskningsinstituttet.

Les også: Fant ikke forurenset fisk etter Full City 16.03.2010
Les også: Opphever kostholdsråd etter Full City 16.03.2010