Strategi for lokal mat fra Troms

Fylkesmannen i Troms har nå sendt Strategi for satsing på lokal mat fra Troms 2009-2012 ut på høring.

Alle som ønsker det er velkommen til å gi innspill, skriver Fylkesmannen i Troms i en melding.

I samarbeid med Innovasjon Norge Troms, Troms Fylkeskommune, Norges Råfisklag og Bioforsk Nord Holt, har Fylkesmannen i Troms laget en strategi for satsinga på lokal mat.

Representanter fra foredlingsbedrifter, reiseliv- og restaurantbransjen, detaljhandel, veiledning og annen forvaltning har også deltatt i ulike deler av prosessen.

Det unike med denne strategien er at den forener mat fra fiskeri, landbruk, jakt, fiske og sanking. Ut fra denne tankegangen har vi laget vår visjon:

Mat fra Troms – det beste fra sjø, land, vann og fjell!

Vi ønsker tilbakemelding på veivalgene vi har tatt, mål og visjon. I dag finnes det heller ingen god liste over lokalmatprodusentene i fylket. Lista er derfor ikke fullstendig og vi ønsker tips om andre som bør føyes på. Vi har valgt å lage en del med adresselister til offentlig forvaltning og veiledning. Her ønsker vi tilbakemelding på kontaktpersoner hvor matprodusenter kan henvende seg i de ulike enhetene.

Høringsfristen er 15. august.