Miljøvennlig båtpuss

Sommeren står for døren og båtfolket gleder seg til en ny sesong på vannet.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) oppfordrer båteiere til å tenke på miljøet når de klargjør båtene for sesongen.

– Tenk miljøvennlig

Mange båteiere fjerner rester av gammelt bunnstoff før nytt bunnstoff påføres. Rester av gammelt bunnstoff som skrapes av, kan være en kilde til forurensning – både på land og til vanns, opplyser Klif.

Bunnstoffet inneholder stoffer som er farlige for vannlevende organismer. Årsaken er at det skal være effektivt mot groe på båten.

– Samle opp bunnstoffrester

Når du skal pusse båten, bør du samle opp bunnstoffrester ved å skrape båten på et fast underlag eller på en plastpresenning. Restene leveres til båthavnens avfallsstasjon eller godkjent avfallsmottak, oppfordrer Klif.

Klima- og forurensningsdirektoratet oppfordrer båtforeninger og marinaer til å ha tilgjengelig støvsugerutstyr for å samle opp avskrap og støv fra fjernet bunnstoff. Slikt utstyr kan leies eller lånes ut til båteierne.

Miljøvennlig båtpuss

Når du skal pusse båten, bør du stille følgende spørsmål:

  • Er alle produktene du bruker strengt tatt nødvendige?
  • Hva gjør du med rester av løsemidler og løsemiddelholdige produkter?
  • Kan du bruke alternative bunnstoffer?

Kilde: Miljødirektoratet