– Fiskerisamarbeidet videreføres

Fiskerisamarbeidet med Russland videreføres med delelinje, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Jeg er svært glad for at mange års arbeid med avgrensningsspørsmålet i Barentshavet og Polhavet nå har funnet en løsning, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Enigheten sikrer at det gode fiskerisamarbeidet med Russland vil fortsette også i fremtiden, sier Berg-Hansen.

– Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon skal fortsette sitt arbeid som før. Det gjelder for alle arbeidsoppgaver og områder kommisjonen arbeider på. Det betyr at de gjeldende avtalene om samarbeid innen fiskerinæringa og om gjensidige fiskeriforbindelser skal gjelde som før, sier Lisbeth Berg-Hansen.

– Som kyststater har både Norge og Russland grunnleggende interesse av, og et hovedansvar for bevaring og rasjonell forvaltning av fiskeressursene og andre marine ressurser i Barentshavet og Polhavet, i samsvar med folkeretten, sier fiskeri- og kystministeren.

Les også: Enighet i delelinjeforhandlingene 27.04.2010