Tegnet aksjer i Aker BioMarine

Seks primærinnsidere i Aker BioMarine ASA har i dag utøvd tegningsretter og tegnet seg for aksjer i den forestående emisjonen i selskapet.

Det fremgår av en børsmelding fra Aker BioMarine ASA (AKBM) i dag.

Aker Seafoods

Samtidig er det i en annen børsmelding fra selskapet, opplyst at Aker Seafoods Holding AS i dag har utøvd samtlige tegningsretter Aker Seafoods Holding AS er tildelt. Dette innebærer at Aker Seafoods Holding AS har tegnet seg for minimum 488.000.000 aksjer, og i tillegg 83,31 prosent av de aksjene som blir utstedt ut over minimumsantallet på 586.000.000 aksjer. Tegningskursen er NOK 1 per aksje.

I samsvar med  emisjonsvedtaket, vil Aker Seafoods Holding AS basert på tegningen maksimalt motta 531.489.295 aksjer og minimum 488.000.000 aksjer. Det endelige antall aksjer Aker Seafoods Holding AS tildeles i emisjonen avhenger av antallet øvrige tegninger som innkommer.

Primærinnsidere

Tore Heldrup Rasmussen, styremedlem i Aker BioMarine ASA, har idag, gjennom sitt selskap  Heldrup AS, utøvd 341.018 tegningsretter  og tegnet seg for 341.018 nye aksjer  i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1 per aksje. Heldrup AS eier i dag 48.166 aksjer, men vil eie 389.184 aksjer dersom emisjonen gjennomføres.

Wenche Rolfsen,  styremedlem  i  Aker  BioMarine  ASA,  har i dag utøvd 23.470 tegningsretter  og tegnet  seg for  23.470 nye aksjer  i Aker  BioMarine ASA til tegningskurs  NOK  1 per  aksje.  Rolfsen  eier  i dag 3.315 aksjer, men vil eie 26.785 aksjer dersom emisjonen gjennomføres.

Helle Kruse Nielsen, styremedlem i Aker BioMarine ASA, har i dag utøvd 212.402 tegningsretter  og tegnet  seg for  212.402 nye aksjer  i Aker BioMarine ASA til tegningskurs  NOK 1 per  aksje. Nielsen  eier i  dag 30.000 aksjer,  men vil eie 242.402 aksjer dersom emisjonen gjennomføres.

Webjørn Eikrem, konserndirektør i  Aker BioMarine ASA,  har i dag, gjennom sitt selskap  Tigerlilly AS, tegnet seg for 2.416.013 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til  tegningskurs NOK 1 per aksje, hvorav det er utøvd 1.416.013 tegningsretter. Tigerlilly  AS har således overtegnet med 1.000.000 aksjer. Tigerlilly AS eier i dag   200.000 aksjer,   men   vil  eie  inntil  2.616.013 aksjer  etter  endelig allokering, dersom emisjonen gjennomføres.

Hogne Vik, konserndirektør i Aker BioMarine ASA, har i dag, gjennom sitt selskap Eng AS, tegnet seg for 450.000 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1 per aksje, hvorav det  er utøvd  311.523 tegningsretter. Eng AS har således overtegnet med 138.477 aksjer. Eng AS eier i dag 44.000 aksjer, men vil eie inntil 494.000 aksjer etter endelig tildeling, dersom emisjonen gjennomføres.

Nærstående til Aaron Kramer, President Pharmaceutical i Aker BioMarine ASA, har i  dag tegnet seg for  150.000 nye aksjer i Aker  BioMarine ASA til tegningskurs NOK  1 per aksje, hvorav det  er utøvd 21.240 tegningsretter. Kramers nærstående har  såldes overtegnet med 128.760 aksjer. Kramers  nærstående eier i dag 3.000 aksjer,  men  vil  eie  inntil  153.000 aksjer  etter  endelig tildeling, dersom emisjonen gjennomføres.

Bakgrunn

Emisjonen og tegningen er en del av en større refinansiering av Aker BioMarine ASA. Selskapet vil dersom emisjonen gjennomføres benytte omtrent NOK 508 000 000 av emisjonsprovenyet til å innfri gjeld til Aker ASA, slik at selskapet etter gjennomført emisjon ikke lenger har rentebærende gjeld til Aker ASA eller andre Aker-selskaper.

Les også: Aker BioMarine får refinansiere 10.03.2010
Les også: Skal refinansiere Aker BioMarine 08.02.2010