Høring om det faglige grunnlaget

Det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten er nå sendt til høring.

Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal oppdateres for første gang i løpet av 2010. Rapporten med det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen ble offentliggjort 15. april. Det er de rådgivende gruppene Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen som har utarbeidet rapporten, i et samarbeid mellom 26 direktorater og forskningsinstitusjoner.

Les også: Grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen 15.04.2010

Høringen omfatter både hovedrapporten og underlagsrapportene til denne, herunder rapport med resultater fra de geologiske undersøkelsene, opplyser Miljøverndepartementet i en pressemelding.

Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen vil bli supplert med rapporter om havområdets betydning for økosystemverdier, verdiskaping og samfunn, som nå er under utarbeiding. Dette omfatter en rapport med statistikk om samfunnsmessige forhold, en utredning av mulige lokale og regionale ringvirkninger knyttet til eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i havområdene, og en rapport om økonomisk verdsetting av økosystemverdier og -tjenester i Barentshavet – Lofoten. Materialet vil bli gjort tilgjengelig på Miljøverndepartementets nettsider 1. juni 2010, opplyser Miljøverndepartementet.

– Politiske dokumenter

– Forvaltningsplanene for havområdene er politiske dokumenter. Høringen er derfor ikke en vanlig høring i juridisk forstand, men en involvering av interessegrupper for å innhente synspunkter til det faglige grunnlaget og eventuell tilleggsinformasjon. Dette skal medvirke til at det faglige grunnlaget er gjort kjent og grundig diskutert før en forvaltningsplan utarbeides eller oppdateres i form av en melding til Stortinget, opplyser departementet.

I høringsperioden arrangerer Miljøverndepartementet en åpen høringskonferanse om oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten i Svolvær 8. juni 2010.

Les mer
Høring - Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten