– Norge har fallert fullstendig

Fiskebåtredernes Forbund er langt fra fornøyde med avtalen om delelinjen i Barentshavet, som Russland og Norge er kommet enighet om.

Enighet om avtale for delelinjen, ble kunngjort under statsbesøket til russlands president Dmitrij Medvedev i Oslo.

Les også: Enighet i delelinjeforhandlingene 27.04.2010

– I forhold til det norske standpunktet om at delelinjen måtte følge midtlinjeprinsippet, så har vi fallert fullstendig.

Det sier administrerende direktør i Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt), Audun Maråk, til VG Nett.

I 1978 ble Norge og daværende Sovjetunionen enige om Gråsoneavtalen. Store deler av Gråsonen lå på norsk side av midtlinjen, og daværende havrettsminister Jens Evensen måtte tåle mye kritikk for dette.

– 95 prosent av Gråsonen lå på norsk område i forhold til midtlinjen, og kun 5 prosent lå på russisk side. Det var en elendig avtale, og nå har den bunnet ut i en dårlig delelinjeløsning, sier Maråk.

Han er redd for at Norge nå kan komme dårlig ut når fiskeressursene skal fordeles.

– Hadde Norge fått 75 prosent og Russland 25 prosent av området mellom midtlinjen og sektorlinjen, ville resultatet vært bedre og mer i tråd med internasjonal rett, sier Maråk til VG Nett.

– Har forlatt midtlinjeprinsippet

– Med denne avtalen har Norge forlatt midtlinjeprinsippet, som har vært grunnlag for forhandlinger om grenselinjer i Nordsjøen. Dette prinsippet har land vi har forhandlet med, også fulgt, sier Maråk til TV 2.

Han er oppgitt over hvordan avtalen er mottatt.

– Her er det ingen grunn til å juble, sier Maråk til TV 2.