CFG fikk utsatt børsnoteringen

China Fishery Group er av Oslo Børs innvilget utsatt frist for første noteringsdag på børsen.

Styret ved Oslo Børs har i møte onsdag 28. april besluttet å gi China Fishery Group utsettelse av frist for første noteringsdag på Oslo Børs.

China Fishery Group har søkt utsettelse av frist for første noteringsdag, som i henhold til børsstyrets vedtak 25. mars 2010 var satt til 19. mai 2010. Bakgrunnen for søknaden er at problemene i flytrafikken den siste tiden har ført til utsettelser av markedsføringsaktiviteter og road shows knyttet til selskapets planlagte kapitalutvidelse i forkant av notering på Oslo Børs.

Les også: CFG utsetter børsnotering 20.04.2010

Ny frist 2. juni

Børsstyret besluttet at vedtak om å ta aksjene i China Fishery Group Ltd opp til notering på Oslo Børs opprettholdes i samsvar med børsstyrets vedtak den 25. mars 2010, med unntak av børsdirektørens fullmakt til å fastsette første noteringsdag senest 19. mai 2010. Denne endres og børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 2. juni 2010.