– God oppslutning om Nor-Fishing

Nor-Fishing 2010 – Fiskerimessen samler utstillere og besøkende fra mange land under 50-års jubileet.

Fire måneder før Nor-Fishing 2010 arrangeres 17.- 20. august kan prosjektansvarlig for utstillingen, Kari Steinsbø rapportere om god oppslutning fra både norske og utenlandske utstillere, og mange henvendelser fra bransjefolk som ønsker å besøke messen.

– Vi får hver dag henvendelser fra nye utstillere som ønsker å delta, sier Steinsbø i en pressemelding.

– Påmeldingen av utstillere er på samme nivå som forrige Nor-Fishing messe i 2008, og det begynner å bli få ledige plasser igjen, fortsetter Steinsbø, som er godt fornøyd.

På nor-fishing.no vil man finne oversikt over fortsatt ledig utstillingsareal i hver av hallene, og for øvrig se listen over alle påmeldte utstillere.

«Ferdig-stands»

– Vi tilbyr i år for første gang ”ferdig-stands” i litt forskjellige størrelser. Dette gjør det enklere å melde seg på, og enklere å delta som utstiller. Mange har benyttet seg av tilbudet. I tillegg har vi registrert at en del grupperinger velger større fellesstands, sier Steinsbø.

– Danmark har i år som mange år tidligere en stor fellesstand og Island og Murmansk regionen har også reservert nasjonale paviljonger. Det er spesielt hyggelig at islendingene satser stort på Nor-Fishing i år, etter alle problemer de har hatt med finanskrise og ’askekrise” den siste tiden. I tillegg er det så langt påmeldt utstillere fra Canada, England, Finland, Frankrike, Færøyene, Holland, Kina, Latvia, Polen, Portugal, Rep. Korea, Skottland og Sverige, forteller Steinsbø.

50-års jubileum

I forbindelse med 50-års jubileet vil Stiftelsen Nor-Fishing invitere tidligere Fiskeriministre og Fiskeridirektører til åpningen av messen og til en paneldiskusjon om fiskerinæringens fremtid.

– Flere andre aktører i næringen kommer også til å arrangere ulike seminarer og møter og vi er kjent med at ulike fartøyer vil besøke Trondheim under fiskerimessen. På messeområdet vil vi vise enkelte elementer fra den historiske utvikling i norske fiskerier, og i byen vil Næringsforeningen og Trondheim kommune hilse alle tilreisende messedeltagere velkommen til Trondheim og Nor-Fishing 2010. «Speakers’ Corner» med heftige debatter om aktuelle fiskeritema vil bli gjennomført også i år, avslutter Kari Steinsbø.

Les også: Nor-Fishing 2010 – jubilerer 16.02.2010