RS 147 klar for sørlandskysten

RS 147 «Inge Steensland». Foto: Redningsselskapet

I god tid før årets båtsesong starter, er Redningsselskapet klar med høynet beredskap.

Artikkelen er oppdatert.

Fredag 30. april klokka 12 døpes den nyeste hurtiggående redningsskøyta på Honnørbrygga i Oslo, og senere i helgen inntar den stasjon i Arendal. Skøyta er i hovedsak finansiert av den høyt dekorerte krigshelten Inge Steensland, melder Redningsselskapet.

Donasjon fra Steenslandfondet

Det er gjennom den allmennyttige stiftelsen Steenslandfondet at Redningsselskapet får denne mulighet til å sette i drift en ny moderne redningsskøyte. Det skjer som en markering av at det i år er 50 år siden Inge Steensland etablerte sin skipsmegler- og rederivirksomhet.

Rederen og skipsmekleren Inge Steensland har alltid hatt nær tilknytning til sjøen. Som 17-åring satte han over Nordsjøen for å melde seg til krigsinnsats i Marinen og Kompani Linge.

– Redningsselskapet er selvsagt både glad og beæret over å motta en slik donasjon. Spesielt når den kommer fra en høyt dekorert krigshelt, føler vi at det er en anerkjennelse for den viktige samfunnsinnsatsen Redningsselskapet gjør langs hele kysten når det gjelder sjøsikkerheten, sier president i Redningsselskapet Lars Hellandsjø.

Fra 1960 har Steensland drevet skipsmekler og rederivirksomhet i Oslo og han har i tillegg en betydelig eierandel i gassrederiet Solvang i fødebyen Stavanger.

Også Bergesenstiftelsen har bidratt til finansieringen av den nye redningsskøyta, men som hovedgiver er det Inge Steensland som får bestemme navnet på skøyta når den døpes fredag.

Redningsskøyta som døpes er den fjerde i rekken av hurtiggående vannjet-drevne skøyter med fast, lønnet mannskap som settes inn langs kysten. Tre av skøytene dekker Oslofjorden og Skagerrak, mens den fjerde er stasjonert på Hitra hvor den dekker den ytre kysten av Sør-Trøndelag og Nord-Møre.

Oppdatering 30.04.2010.

Navnet ble RS «Inge Steensland»

Redningsskøyta ble døpt fredag 30. april 2010.

Petter C. G. Sundt-klassen

Skøytene i Petter C. G. Sundt-klassen har en toppfart på over 40 knop og kan dermed rekke langt på kort tid. De kommer derfor langt raskere frem til havarister og i den båttette Oslofjorden og i Skagerrak, rekker de å hjelpe mange flere på kortere tid. En annen fordel den nye skøytetypen har fremfor de fartøyene de erstatter, er at de selv i 40 knops fart kun legger en minimal hekkbølge etter seg. Dette er en stor fordel i trange kystfarvann. Når skøyta i tillegg kan gå i grunne farvann fordi den bare stikker én meter dypt, er den svært anvendelig til assistanse- og redningsoppdrag langs kysten. Kilde: Redningsselskapet