– Isutbredelse usikkert klimamål i Arktis

Naturlig variasjon i luftstrømmer skaper vind som kan skyve vekk isdekket i Arktis.

Isutbredelsen er derfor ikke den beste indikatoren på isens klimatiske helsetilstand, skriver forskning.no.

Satellittbilder har de siste årene vist store variasjoner i isdekket rundt Nordpolen. Bildene har også vist at isdekket i Arktis er blitt tydelig redusert i løpet av en 30 års periode, med kraftige utslag de siste årene.

Isdekkets utbredelse er veldig avhengig av vindretningen, og korttidsforandringer i isdekket forteller trolig lite om mulige klimaendringer i nordområdene.

– De store endringene i arktisk isutbredelse de siste årene er først og fremst et resultat av atmosfæriske sirkulasjonsmønstre som har vært gunstige for redusert isdekke, og disse endringene har virket sammen med mer saktegående klimaendringer, forteller Asgeir Sorteberg, førsteamanuensis ved Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen.

– Slike variasjoner i sirkulasjonsmønstrene er en del av værets naturlige svingninger. Variasjonene vil i enkelte perioder forsterke de menneskeskapte forandringene, mens de andre ganger kan maskere dem, sier Sorteberg.

Sorteberg mener vi bør være varsomme med å tolke den sterkt reduserte utbredelsen i isdekket rundt Arktis det siste tiåret, som en indikasjon på at Arktis kan bli isfritt om 10–20 år, skriver nettstedet.

Les også: – Miljøregler kreves når Arktis åpnes 27.04.2010