Krangler om nytt polarskip

Konflikt mellom to departementer kan sette Norges satsing i nordområdene i fare.

Det mener polarinstituttets direktør, Jan-Gunnar Winther, som går til hardt angrep på regjeringen, skriver Aftenposten. Polarinstituttet eies av Miljøverndepartementet.

Norges tre polarbåter er i ferd med å bli utrangerte, men regjeringen nøler med å bevilge de 1,1 milliardene som skal til for å starte byggingen av et nytt fartøy.

– Dersom Norge ikke investerer i et nytt isgående forskningsfartøy, vil vi bli fullstendig akterutseilt som polarnasjon. At regjeringen nå ser ut til å utsette planene for et nytt fartøy, er svært alvorlig, sier Winther til avisa.

Han mener den norsk-russiske avtalen om ny delelinje i Barentshavet, nå gjør det enda viktigere med sterk, norsk tilstedeværelse på sjøen i nordområdene.

Les også: Enighet i delelinjeforhandlingene 27.04.2010

Regjeringen presenterte 12. mars i fjor sine prioriteringer for nordområdene, og der er et nytt isgående forskningsfartøy bebudet «i løpet av de nærmeste årene». Men innad i regjeringen har saken vært omstridt. Og etter hva avisa erfarer, så ligger det ikke an til bevilgning på budsjettet for 2011.

Kjernen i konflikten skal være intern uenighet i regjeringen om det er Miljøverndepartement (MD) eller Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) som skal ha overordnet styring når ny båt skal drives og driftes.

– Jeg tolker det slik at dette kan være en del av en større uenighet om hvem som skal være ledende departement innenfor havmiljøområdet, sier Winther.

I fjor ble Polarinstituttet (underlagt MD) og Havforskningsinstituttet (underlagt FKD), enige om en samarbeidsmodell for polarbåten, i håp om å hjelpe departementene frem til en samlende løsning. Kompromisset går ut på at Norsk Polarinstitutt eier fartøyet, mens Havforskningsinstituttet er ansvarlig for driften, skriver avisa.

Kravet om ny båt får støtte fra Havforskningsinstituttet.

– Det står et samlet maritimt forskningsmiljø bak konklusjonen om at det er tvingende nødvendig å bygge en ny isgående polarbåt. Det er det ingen tvil om, sier Ole Arve Misund, fungerende leder for Havforskningsinstituttet, til avisa.

Les også: – Isutbredelse usikkert klimamål i Arktis 29.04.2010