– Redusert miljørisiko ved leteboring

En ny Veritas-rapport slår fast at olje- og gassindustriens mange forbedringer de siste ti årene, har redusert risikoen for store utslipp.

– Den reelle miljørisikoen ved en leteboring i Nordland VI kan være betydelig lavere enn tidligere antatt dersom nyere tiltak tas med, sier seksjonsleder og marinbiolog Ole Øystein Aspholm i Det Norske Veritas (DNV).

– Betydelig redusert miljørisiko

I dag kan risiko bli beregnet på grunnlag av 20 år gamle hendelser. DNV har på oppdrag fra Oljeindustriens Landsforening (OLF) utarbeidet en miljørisikoanalyse for en hypotetisk leteboring i Nordland VI. Analysen tar for seg to ulike scenarier: Et hvor tradisjonell analysemetode er benyttet og et der gevinsten av risikoreduserende tiltak de siste årene blir implementert.

– Resultatene er meget oppløftende, og viser inntil 75 prosent lavere miljørisiko for fiskeegg og -larver og tilnærmet 65 prosent lavere risiko for sjøfugl og sjøpattedyr, sier marinbiolog Egil Dragsund i OLF i en pressemelding.

– Dette er en betydelig reduksjon i miljørisiko, og dokumenterer at industriens forebyggende miljøarbeid har effekt, sier Dragsund.

Flere faktorer

Analysen viser at det reduserte risikobildet hovedsakelig skyldes at dagens tiltak reduserer sannsynligheten for utblåsninger. Forebyggende tiltak fører blant annet også til redusert utblåsningsvarighet av olje. Dette har stor betydning for den reduserte miljørisikoen for fisk, skriver OLF i pressemeldingen.

Oljeindustrien har hatt stort fokus på å gjøre utblåsningssikringene bedre, samt å utvikle prosedyrer og teknologi for sikker drift. I tillegg er den menneskelige faktoren viktig. Systematisk opplæring og kompetanseoverføring bidrar til å redusere risikonivået.

– Rapporten viser at leteboring i Nordland VI har anslagsvis det samme risikonivået som de fleste brønner boret på norsk sokkel, sier Dragsund.

Les også: La frem rapport om petroleumsressursene 16.04.2009
Les også: Grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen 15.04.2010

Flest hendelser i Mexicogolfen

Noe av grunnlaget for analysen er en grundig gjennomgang av hendelser fra relevante deler av verden i perioden 1987–2007. Av de hendelsene som kunne føre til eller førte til en utblåsning, fant DNV at 96 prosent skjedde i den amerikanske delen av Mexicogolfen og bare 4 prosent i Nordsjøen.

De gode resultatene i Nordsjøen kan i stor grad tilskrives spesifikke krav og prosedyrer knyttet til leteboring og til geologiske forhold, heter det i pressemeldingen.

Det Norske Veritas utarbeidet i fjor en rapport på oppdrag for WWF. Rapporten omhandler simulering av en oljeutblåsning fra en plattform utenfor Lofoten.

Les også: – Stor fare for egg og yngel ved oljeutblåsning 01.09.2009