Nordområdene i et internasjonalt perspektiv

Det meste er nord – Nordområdene og veien videre i et internasjonalt perspektiv.

Det var tittelen på utenriksminister Jonas Gahr Støre sitt foredrag på Universitetet i Tromsø (UiT) torsdag 29. april.

– Norge skal kjenne sin besøkelsestid. Norge skal være i forkant med en helhetlig, oppdatert og fremtidsrettet politikk for nordområdene – best på kunnskap, best på forvaltning, best på økonomisk, sosial og kulturell utvikling i nord. Det er ut fra en slik satsing vi legger rammene for gode resultater, sa Støre.

– Vi vil være pådrivere for å utvikle det internasjonale samarbeidet i nord, praktisk, strategisk og analytisk. Bygge sterke og stabile naboskap. Få frem forpliktende fellesløsninger der det kreves. Og støtte opp om krefter i nord som vil utnytte mulighetene, sa Støre blant annet.

– For dette må være grunntonen: Nordområdesatsingen må eies i nord og oppleves i nord, fastslo Støre.

– Det er langt dette landet. Det meste er nord. Det nordligste i Norge er ikke mottaker av nordområdestrategien. Der er her vi finner avsenderen og den førende part i utviklingen, avsluttet Støre.

Les hele talen her:
Det meste er nord – Nordområdene og veien videre – et internasjonalt perspektiv