Sølvtrans tilbyr aksjer til ansatte

Styret i Sølvtrans Holding har vedtatt å tilby salg av aksjer fra selskapets beholdning av egne aksjer, til fast ansatte i Sølvtrans-konsernet.

Formålet med aksjesalget er å styrke de ansattes identifikasjon med Sølvtrans, samt å gi de ansatte en direkte del av verdiskapningen i selskapet, opplyser brønnbåtrederiet Sølvtrans Holding ASA i en børsmelding.

Hver ansatt får tilbud om å bestille 500 aksjer i Sølvtrans. Tilbudet gjelder kun for bestillinger av nøyaktig 500 aksjer. Bestillingskursen er satt til NOK 22,80 pr. aksje, dvs. tilsvarende omsetningskursen for Sølvtrans-aksjen på Oslo Axess pr. 28. april 2010.

Hver ansatt som bestiller aksjer i henhold til tilbudet, vil få en rabatt på 1.500 kroner. Dette innebærer at de ansatte får NOK 3 i rabatt pr. aksje, opplyser selskapet.

Bestillingsperioden løper fra og med 30. april 2010 og til og med 18. mai 2010.

Tilbudet gjelder alle som er fast ansatte i Sølvtrans-konsernet og som ikke er i oppsigelse ved utgangen av bestillingsperioden. For ansatte som er primærinnsidere (og interndefinerte innsidere), og som ønsker å bestille aksjer i henhold til tilbudet, gjelder selskapets vanlige regler og rapporteringsplikt for kjøp/salg/tegning av aksjer i Sølvtrans.