– Fremst på miljøsertifiserte fiskerier

Det nordøstarktiske torsk- og hysefisket utenfor 12 nautiske mil ble denne uka ferdig miljøsertifisert gjennom Marine Stewardship Council (MSC).

Norge er nå den fiskerinasjonen i verden med flest miljøsertifiserte fiskerier, fastslår Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) i en pressemelding.

Den nordøstarktiske torskebestanden er verdens største og mest bærekraftige torskebestand. Sertifiseringen omfatter dermed også et av verdens største fiskerier av torsk. Det mer kystnære fisket forventes ferdig sertifisert i løpet av et års tid.

Ikke bare har Norge nå på plass et miljøsertifisert torske og hysefiske, i løpet av de siste årene har norsk fiskerinæring MSC-sertifisert både nordøstarktisk torsk og hyse, sei, nordsjøsild, NVG-sild og makrell.

Les også: – Norge styrker bærekraftsposisjonen 28.04.2010

Les også: MSC-sertifikat for torsk og hysefiske 28.04.2010

– Verdensledende

Det gjør at norsk fiskerinæring er verdensledende innenfor det anerkjente miljømerket MSC. Ikke bare har Norge sertifisert flere fiskerier enn konkurrerende sjømatnasjoner, vi har også en sertifiseringsprosess som omfatter hele fiskeriene, ikke bare klynger av bedrifter. Mens det i de fleste land er enkeltfartøyer og enkelt bedrifter som står for sertifiseringen, er det i Norge fiskeriorganisasjonene som står bak sertifiseringene. Det gjør at alle har det nødvendige grunnlaget for å kunne selge MSC-sertifisert fisk til markedet, konkluderer FHL.

Det gjør også at norske fiskeriorganisasjoner, miljøorganisasjoner og myndigheter kan spille tett på lag for å sikre at Norge også fremover skal være verdensledene innen fiskeriforvaltning, mener FHL.

Etter at det i januar ble fremlagt en rapport som rangerte de sju vanligste miljømerkene, og hvor MSC-merket fikk toppscore, uttalte også Naturvernorganisasjonen WWF Norge er verdensledende på MSC-sertifiert fiske. Det var allerede før de siste sertifiseringene.

Les også: – Verdensledende på MSC-sertifisert fiske 21.01.2010

Sterk forvalting og kontroll

Når Norge på så kort tid har klart å sertifisere de viktigste konsumfiskeriene, skyldes det at man over tid har hatt en sterk og god fiskeriforvaltning, mener FHL. Fisket forvaltes i samsvar med råd fra havforskerne, og det er gode kontrollordninger.

– Jeg tror mange land kan lære av norsk fiskeriforvaltning, sier Geir Ove Ystmark, direktør næringsutvikling FHL.

– I viktige markeder er denne typen sertifisering blitt viktig for innkjøperne av fisk. Det fører til at fiskerier som ikke er like godt forvaltet kan oppleve problemer med omsetningen i sentrale markeder. Vårt sterke fokus på langsiktig forvaltning og høsting gir seg nå utslag i at vi kan ta posisjoner i markedene, sier Ystmark.

Marine Stevardship Council (MSC) sin omtale av miljøsertifiseringen, kan leses på organisasjonens nettsider:
• Norwegian cod and haddock fisheries obtain MSC certification

Om MSC

MSC er et uavhengig miljømerke, men er utviklet i tett samarbeid mellom miljøorganisasjoner, fiskerinæring og handel. Miljømerket er globalt og ble initiert av blant andre WWF. MSC setter kriterier for hvilke krav som stilles til et bærekraftig fiske, mens det er uavhengige sertifiseringsorgan som vurderer om de enkelte fiskeriene oppfyller kravene. På denne måten bidrar miljømerkeordningen gjennom handel til å styrke fiskeriforvaltningen globalt.

Det finnes i tillegg flere andre miljømerkeordninger, blant andre Krav og Friends of the Sea. For å prøve ut ulike merkeordninger, har norsk fiskerinæring også gjennomført sertifisering av fiskerier gjennom disse ordningene. Det gjelder blant annet norske reker.

Kilde: FHL