Vil ta opp tapte kongekrabbeteiner

FINNMARK: Fiskeridirektoratet vil gjennomføre et eget tokt i juni for å renske havbunnen for tapte kongekrabbeteiner.

Dette etter at det skal være mistet et betydelig antall kongekrabbeteiner utenfor kysten av Finnmark.

Ifølge informasjon Fiskeridirektoratet sitter med, er tapene i første rekke knyttet til det «frie fisket» like utenfor 12 nautiske mil fra kysten, men det kreves også en innsats innenfor 12-milen, mener direktoratet.

– Vi vet av erfaring fra den tradisjonelle garnopprenskingen langs kysten at terskelen for å melde fra om tap er høy hos mange fiskere. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes her, hvor man i tillegg har problematikken rundt 12-milsgrensen, sier Gjermund Langedal ved Fiskeridirektoratets Utviklingsseksjon.

– Ond spiral

Utviklingen av et fiske etter kongekrabbe utenfor 12-milen har naturligvis ført til betydelig større bruksinnsats i dette fiske som helhet. En slik økning i innsats har også noen uheldige sider knyttet til redskapskollisjoner, påpeker Fiskeridirektoratet.

Vil leie fartøy

Fiskeridirektoratet søker derfor etter et leiefartøy for å utføre opprenskingen.

– Vi tror at dette oppdraget kan utføres med et fartøy som er noe mindre enn fartøyene som tradisjonelt blir benyttet til opprenskingsarbeidet langs kysten, men vi skal ikke undervurdere kompleksiteten Det er imidlertid første gang Fiskeridirektoratet gjennomfører en slik opprensking av teinelenker, så slik sett ser vi på dette som et prøveprosjekt, understreker Langedal.

Meld fra om tap

Ettersom opprenskingen starter den 7. juni, er det ennå god tid til å bekjenne sine urapportere synder hva angår tap av fiskeredskap utenfor kysten av Finnmark, oppfordrer Langedal.

Tapsmeldingene gir nemlig Fiskeridirektoratet et godt verktøy for å planlegge opprenskingen og konsentrere innsatsen der den gir optimalt utbytte.

Direktoratet ber om at tap fra alle redskapsgrupper rapporteres, ikke bare om kongekrabbeteiner.

– For dem som er bekymret for gjennomføringen av den tradisjonelle garnopprenskingen langs kysten, kan vi berolige med at den vil bli gjennomført som årvisst etter avsluttet blåkveitefiske, sier Langedal.