MAREANO med bok om havet i nord

Bokomtale: For første gang kan du oppleve livet, topografien og geologien på bunnen av Barentshavet mellom to permer.

Boken "Til bunns i Barentshavet" blir presentert på kartleggingsprogrammet MAREANOs brukerkonferanse 6. mai, opplyser MAREANO.

Boken Til bunns i Barentshavet. Foto: MAREANOBoken Til bunns i Barentshavet. Foto: MAREANO

I mer enn fire år har forskere og fagfolk fra Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens kartverk sjø (SKSD) kartlagt havbunnen utenfor Lofoten, Vesterålen og i det sørlige Barentshavet gjennom MAREANO-programmet.

Nå nærmer det seg slutten for første fase av kartleggingen, og institusjonene har oppsummert kunnskapen de har samlet inn, i en populærvitenskaplig og rikt illustrert bok. Den har fått navnet "Til bunns i Barentshavet" og vil bli presentert under MAREANO- programmets brukerkonferanse 6. mai.

For første gang

Norges havområder er seks ganger større enn landarealet. De representerer en stor og viktige del av det norske landskapet, både i areal og økonomisk sett. Likevel har vi visst lite om både topografi, geologi og biologi i dypet. Boka forteller om dette fascinerende landskap som aldri tidligere er blitt kartlagt på en så systematisk og grundig måte.

Gjennom MAREANO- programmet har ekspertene – til nå – dekket et havområde like stort som Nordland og Troms fylker til sammen. De har funnet 16 nye arter som enten aldri er beskrevet før, eller er nye i Norge. I tillegg har de oppdaget flere hundre nye korallrev og dokumentert undersjøiske landskap en tidligere visste lite og ingenting om.

Rikt illustrert

Boka gir et innblikk i de viktigste funnene fagfolkene har gjort gjennom disse årene og presenterer denne vakre og hittil ukjent verdenen gjennom tekst og bilder. Utgivelsen er skrevet for å gi forvaltningen og allmennheten generelt, et innblikk i livet og landskapet på dypet, og presenterer forskernes funn gjennom bilder av dyr og planter, 3D-modeller av havbunnen og kart over geologi, naturtyper, miljøgifter og sporingsdata fra fiskeriene.

Dette er første gang en så omfattende kartlegging er gjennomført av et havområde – både nasjonalt og internasjonalt sett, og den er langt fra ferdigstilt. Fortsatt gjenstår mer enn 100.000 km² i Lofoten og Barentshavet, inkludert Nordland VI.

– Viktige resultater

– Vi mener kunnskapen vi presenterer gjennom "Til bunns i Barentshavet" viser at det er vel verdt å fortsette MAREANO-programmet, sier leder i programmet utøvende gruppe, Ole Arve Misund.

Han mener boken presenterer ny kunnskap og innsikt av stor verdi som vil være et godt grunnlag for revisjonen av Forvaltningsplanen for Barentshavet.

«Til bunns i Barentshavet» vil bli delt ut til alle deltakere i forbindelse med MAREANOs brukerkonferanse 6. mai, og boka vil siden bli tilgjengelig gjennom de deltakende institusjonene.