Første møte i Nordområdeutvalget

BODØ: Utenriksminister Jonas Gahr Støre ønsket i dag velkommen til det første møtet i regjeringens nye nordområdeutvalg.

– Utvalget skal identifisere muligheter for Nord-Norge og resten av landet som følge av nordområdenes økte strategiske betydning, sier utenriksminister Støre.

Utvalget, som består av 18 personer med solid erfaring fra næringsliv, politikk, kultur og akademia i regionen, skal også være en dialogpartner for Utenriksdepartementet i videreutviklingen av regjeringens nordområdepolitikk, skriver Utenriksdepartementet (UD) i en pressemelding.

Utvalget skal legge særlig vekt på samarbeidsmulighetene i Barentsregionen, med nordiske partnere, EU og kyststatene rundt Polhavet, uttaler UD.

­- Nordområdepolitikken berører oss alle, men aller mest de som bor i nord. Landsdelen må selv være med og legge premissene. Derfor er jeg er glad for at disse ressurspersonene har sagt seg villige til å være med i utvalget, sier Støre.

Utvalget opprettes for en periode på to år, og kommer til avløsning for regjeringens ekspertutvalg for nordområdene.

Frode Mellemvik, direktør ved Nordområdesenteret, Høgskolen i Bodø, vil lede utvalget.

– Det åpner seg nye muligheter i samarbeidet med Russland, og i hele den videre arktiske regionen. Vi må se på hvordan vi kan bruke disse mulighetene til å legge grunnlaget for ny vekst i nord. Vi må lete etter fremtidsrettede løsninger på landsdelens utfordringer når det gjelder bosetnings- og flyttemønster, utdanning, arbeidskraft, innovasjon og verdiskaping. Jeg har tro på at utvalget vil gi interessante innspill, og gleder meg til samarbeidet, sier utenriksministeren.

Les også: Nordområdene i et internasjonalt perspektiv 30.04.2010

Medlemmer
Det nye nordområdeutvalget består av 18 personer:

 • Frode Mellemvik (leder), direktør ved Nordområdesenteret, Høgskolen i Bodø
 • Marit Helene Pedersen (nestleder), regiondirektør, NHO Finnmark
 • Gunnar Album, fiskerirådgiver, Norges naturvernforbund, Nordland
 • Jørgen Bratting, prosjektleder, Kunnskapsparken Nord AS, Troms
 • Odd Roger Enoksen, direktør, Andøya rakettskytefelt
 • Ragnhild Dalheim Eriksen, festivalleder, Riddu Riddu-festivalen
 • Trond Haukanes, leder, investeringsselskapet Sørvaranger Invest
 • Arvid Jensen, styreleder, Petroarctic, Finnmark
 • Kari Jæger, doktorgradsstipendiat, Finnmark
 • Hans Olav Karde, administrerende direktør, SpareBank 1 Nord-Norge
 • Kjell Olav Larsen, leder, AS Båtsfjordbruket
 • Kjersti Markusson, rektor, Liland skole, Evenes
 • Kristine Offerdal, forsker, Institutt for forsvarsstudier
 • Gunn Ovesen, administrerende direktør, Innovasjon Norge
 • Øivind Silåmo, prosjektleder, LO Nordland
 • Hill Marta Solberg, fylkesmann, Nordland
 • Pia Svendsgaard, fylkesrådsleder, Troms
 • Jarle Aarbakke, rektor, Universitetet i Tromsø