Fraråder foreslåtte petroleumsblokker

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) mener at beredskapen mot akutt forurensning må styrkes, og fraråder utlysing av flere av de foreslåtte blokkene i Nordsjøen.

Klif fraråder av miljøfaglige grunner å lyse ut flere av de foreslåtte petroleumsblokkene i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet i 21. konsesjonsrunde.

– Må styrke beredskapen

Klima- og forurensningsdirektoratet mener det er viktig å styrke den kystnære beredskapen mot akutt forurensning. Oljevernutstyret må utvikles videre, for at beredskapen skal fungere tilfredsstillende ved utslipp i kystnære og sårbare områder. Klif fraråder å lyse ut 13 av de 100 foreslåtte blokkene i 21. konsesjonsrunde.

– Det må utvises spesiell varsomhet ved utlysning av petroleumsblokker i kystnære områder eller ved områder som er vurdert til å være særlig sårbare og verdifulle. Skulle uhellet være ute og vi får et stort utslipp i kystnære områder, er det stor sannsynlighet for at olje når land, uavhengig av hvor god oljevernberedskapen er.

Det sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klima- og forurensningsdirektoratet i en pressemelding.

Fraråder utlysning av flere blokker

Direktoratet fraråder utlysning av de foreslåtte blokkene i Nordsjøen fordi de ligger nær land og mer sårbare områder.

Klif fraråder også utlysning av blokker i Norskehavet som ligger nær kysten i innløpet til Vestfjorden. Dette gjelder også for blokker som ligger på eller nær Eggakanten i Barentshavet.

– Det er viktig at det er god kunnskap om naturressursene i områder som lyses ut. Det mener vi ikke er tilfelle for alle de foreslåtte blokkene, sier Signe Nåmdal.

– Må ivareta klima- og energispørsmål

Det er også viktig at 21. konsesjonsrunde ivaretar klima- og energispørsmål. Klima- og forurensningsdirektoratet mener tildeling av flere nye områder – samtidig som produksjonen av olje og gass blir mer energikrevende på eksisterende felt – kan gi utslipp av klimagasser som gjør det vanskelig å oppfylle våre nasjonale klimamål.

– Olje- og energidepartementet bør derfor stille vilkår om å utrede elektrifisering og kraftsamkjøring i forbindelse med tildelinger i 21. konsesjonsrunde, sier Signe Nåmdal.