Lerøy beskyldt for fiskejuks

Lerøy Seafood Group ASA beskyldes for å selge vanlig torsk som «skrei».

Norges Miljøvernforbund beskylder Lerøy Seafood for å villede både matvarekjeder og forbrukere i Bergen.

Fredag 30. april meldte Miljøvernforbundet Lerøy Seafood Group ASA til politiet for brudd på markedsføringsloven og bedrageri, melder NRK Vestlandsrevyen.

Konsernleder Henning Beltestad i Lerøy Seafood ASA vedgår at kysttorsk ved en feil kan ha blitt solgt som skrei.

– Solgte oppdrettstorsk som skrei

Her følger Norges Miljøvernforbunds beskrivelse og påstander om saken:

«Norges Miljøvernforbund har anmeldt Lerøy Alfheim AS for grove brudd på markedsføringsloven og bevisst feilinformasjon til norske matvarekjeder og forbrukerne.

Norges miljøvernforbund avdekket ved besøk i 2 av Bergens større dagligvareforretninger, MENY Nesttun og COOP OBS Lagunen, at kysttorsk /oppdrettstorsk selges og markedsfores som villfanget Skrei.Partiet med torsk det her er tale om er solgt av Lerøy Alfheim AS til både MENY og COOP – merket TORSK) Videre merket: Villfanget/oppdrett: Villfanget.Skrei Fangststed: Det Nordøstlige Atlanterhav.

Norges Miljøvernforbund ble oppmerksom på saken etter at far, til en av forbundets ansatte og som i tillegg en sjømatelsker fra Solund, kjøpte det han fikk opplyst var skrei i butikken. Middagen ble imidlertid en gedigen skuffelse, den luktet vond, hadde bløt konsistens og smakte dårlig. Resultatet ble at fisken måtte kastes. Det ble derfor sett nærmere på fiskene i den aktuelle butikken. Det viste seg at alle var av tilnærmet lik størrelse. At den var annonsert som skrei medio april, forsterket vår mistanke ytterligere.

Vi kjøpte en torsk merket skrei på Meny. Vekten lå på ca 2,6 kg uten hode og innvoller. Dette tilsvarer en rundvekt på ca 3,6 kg som igjen er normal slaktevekt for oppdrettstorsk. Den var kort og kompakt og svakt gullig i fiskekjøttet. Dette er typiske tegn på oppdrettstorsk. Gulfargen har vært et problem for næringen med hensyn til salting av oppdrettstorsken fordi gulfargen da forsterkes kraftig og dette igjen har gjort produktet vanskelig salgbart.

Fiskens brystfinner bar også preg av oppdrett, ettersom det ble funnet beinknuter i disse som normalt er tegn på finneslitasje fra opphold i merdene.

Norges Miljøvernforbund sporet derfor i dag 29.04.2010 partiet som var merket R 29 Sirevåg, R 87 Åkra. Ved telefonisk kontroll hos Sirevåg AS fikk Norges Miljøvernforbund opplyst at leveransen til Lerøy Alfheim AS var på ca. 700 kg vill fisk fanget 19.04.2010 og fangstens nummer 0816. Fisken var fisket vest av Karmøy. (Ikke skrei – men sannsynligvis sterkt truet kysttorsk.)

Det ble deretter foretatt telefonisk kontroll hos Lerøy Alfheim AS på de aktuelle nummer for å kontrollere at det var snakk om samme leveranse. Dette ble bekreftet.

Det viser seg imidlertid at forsendelsen nå – ved levering til U/HODE 2-4 VILL/skrei. (Gadus morhua Meny fra Sirevåg (telefonisk sjekket hos Lerøy samme forsendelse) – er påført en netto vekt på 4.860 kg. Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at 4.160 kg fisk ikke kommer fra den aktuelle fangst med nummer: 0816.

Det foreligger derfor sjellig grunn til mistanke om at det her er gjennomført en bevisst innblanding av oppdrettstorsk i partiet. Normal undersøkelse av opphav og fangst vil peke tilbake til Sirevåg AS parti. Dette gjør at verken MENY/ COOP eller forbruker, i tråd med intensjonene, kan finne fiskens opprinnelsessted.»