Kystfiskarlaget samles til landsmøte

Torsdag 6. mai og fredag 7. mai møtes delegater fra hele landet til landsmøte i Norges Kystfiskarlag i Svolvær.

Blant gjestene til årets landsmøte er to representanter for sammenslutningen av kystfiskere og oppdrettere i Murmansk. Norges Kystfiskarlag har i vinter inngått et samarbeid med den russiske organisasjonen med sikte på erfaringsutveksling og gjensidig kunnskap, opplyser Norges Kystfiskarlag i en pressemelding.

De to representantene fra Russland har også med seg to journalister fra Murmansk-området.

To faglige tema står på programmet

”Sikkerhet i fiskeflåten” er aktuelt i ly av Sjøfartsdirektoratets varslede tiltak for den minste flåten, noe blant annet underdirektør Lars Alvestad skal orientere om på møtet.

I tillegg skal havariinspektør John Wilsgaard i Havarikommisjonen for transport redegjøre for kommisjonens sikkerhetsråd til fiskeflåten.

”Pris og markedssituasjonen – en oppsummering av fiskerikrisa 2008 – 2010” er et annet brennaktuelt tema, som skal belyses av direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag, og avdelingsdirektør Raymond Jenssen fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Kysttorsk og sjøpattedyrs betydning for kystnære resurser er et annet tema. Innleder her vil være fiskerikandidat Jo Inge Hesjevik, mens Havforskningsinstituttets Einar Dahl og Arne Bjørge blant annet vil presentere informasjon om gjenoppbyggingsplanen for kysttorsk.

Petroleumsvirksomhet i de nære kystområdene vil også bli behandlet, aktualisert gjennom høringen om 21. konsesjonsrunde.

Kystfiskarlagets standpunkt i denne saken står fast, men en oppdatering ut fra ny forskning – blant annet gjennom Mareanoprogrammet – er på sin plass, heter det i pressemeldingen fra Kystfiskarlaget.