Holder seminar om HMS i fiskeflåten

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og SINTEF inviterer til strategiseminar i Trondheim 11. mai. 2010.

Hvordan kan ulykker i fiskeriene forebygges bedre? Kan vi lære noe av islendingene, som ikke har hatt dødsulykker blant fiskere på to år? Trenger vi kanskje mer forskning? Dette er blant temaene som tas opp på et seminar om HMS (helse, miljø og sikkerhet) i fiskeflåten 11. mai, melder FHF.

En rapport som SINTEF utarbeidet for forskningsfondet FHF for et drøyt år siden, tallfestet ulykkesrisikoen i fiskeriene til å være nærmere fire ganger så stor som i landbruket. Rapporten viste at fiskerne var bevisste på helse, miljø og sikkerhet (HMS), og ønsket en kombinasjon av god sikkerhet og god effektivitet

– Det er fortsatt behov for satsing på systematisk sikkerhetsarbeid i fiskeflåten, fastslo fagsjef i Norges Fiskarlag, Torleif Paasche, i forrige utgave av MEA.

Strategiseminar 11. mai

Men selv om det er et stort forbedringspotensial, er det også gjort mye godt HMS-arbeid. Flere klarer å kombinere sikkerhet og effektivitet på en god måte. For å formidle ut både erfaringer og forskningsresultater, og for å få innspill til det videre arbeidet, inviterer FHF og SINTEF til strategiseminar 11. mai.

Seminaret, som avholdes i Trondheim, er gratis og åpent for alle næringsutøvere, opplyser FHF.

En av foredragsholderne er rektor ved den islandske maritime sikkerhetsopplæringen, kaptein Hilmar Snorrason. Han vil gi et innblikk i hvordan islendingene har tatt tak i arbeidet med å øke sikkerheten på fiskebåtene. Det har ikke vært omkomne i Sagaøyens fiskerier de siste to årene.

Det vil bli god tid til diskusjon og innspill, både i plenum og i mindre fokusgrupper, opplyser FHF.