Full City-kaptein dømt til fengsel

Kapteinen på Full City er i Nedre Telemark tingrett, dømt til 6 måneders fengsel for overtredelse av skipssikkerhetsloven og forurensningsloven.

60 dager av straffen mot kapteinen er ubetinget fengsel. Styrmannen er frifunnet i tiltalen vedrørende skipssikkerhetsloven, men dømt til 60 dagers fengsel for brudd på forurensingsloven, og fikk av dette 21 dager ubetinget. Begge har fått en prøvetid på to år, skriver NRK.

Begge de kinesiske sjøfolkene nektet all straffskyld, og forsvarerne deres prosederte på frifinnelse.

Det var natt til 31. juli i fjor sommer at det Panama-registrerte lasteskipet «Full City», tilhørende det kinesiske og statseide selskapet Cosco-gruppen (China Ocean Shipping Company), drev på grunn ved Såstein utenfor Langesund, etter at ankerfestet røk.

Skipet hadde 1120 kubikkmeter tungolje om bord - rundt 300 tonn olje rant ut i sjøen. Så langt har oppreskningen etter oljesølet kostet rundt 250 millioner kroner, skriver NRK.

I rettssaken forklarte skipperen (55) at han i kaoset som fulgte, var så opptatt av å berge fartøyet at han ikke tenkte på forurensingsfaren, skriver dn.no.

Han meldte derfor ikke fra om at skipet var i drift. Fullbunkret med tungolje, grunnstøtte skipet ved Såstein. Skipet fikk en 10 meter lang flenge i skroget.

Etterforskningen av havariet har søkt å avklare om det også var begått grov miljøkriminalitet, men Statsadvokatene i Vestfold og Telemark endte opp med å utferdige tiltale bare for brudd på forurensningsloven og skipssikkerhetsloven. Aktoratet mente kapteinen kunne ha forhindret at det oppsto oljeutslipp fra skipet, og at han ikke fulgte de nødvendige prosedyrene da skipet lå for anker i det dårlige været.

Advokaten til skipperen, Brynjar Østgård, hevdet i retten at havariet skyldtes en ulykke på grunn av et sammenfall av dårlig vær og uheldige omstendigheter, skriver dn.no.

Les også: Rapport om Full City - forliset 26.08.2009

Les også: Lasteskip grunnstøtte ved Langesund 31.07.2009