Om permittering i tilfelle streik

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) orienterer her om permittering i tilfelle streik, etter at det i tarifforhandlingen ikke er oppnådd enighet med NNN.

Den 29. april ble det brudd i forhandlingene mellom FHL og Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund (NNN) i forbindelse med tarifforhandlingene om revisjon av Fiskeindustrioverenskomsten. FHL kunne ikke innfri NNNs krav til hevning av minstelønnssatser. Oppgjøret går nå til mekling, opplyser FHL på sine medlemssider.

Det er uvisst når mekling finner sted, men det antas at dette kan skje i siste halvdel av mai. NNN har varslet plassoppsigelse for sine medlemmer, opplyser FHL.

Samtlige bedrifter som er bundet av Fiskeindustrioverenskomsten risikerer at NNN tar sine organiserte arbeidstakere ut i streik, dersom mekling ikke lykkes. Det kan derfor oppstå behov for å permittere den resterende del av arbeidsstokken, dersom disse ikke kan sysselsettes ved en eventuell streik, påpeker FHL.

FHL anbefaler derfor bedriftene å gi arbeidstakerne et betinget permitteringsvarsel, dersom det antas å ville bli et permitteringsbehov.

Permittering som skyldes konflikt i egen bedrift skal gis med 14 dagers varsel. Før permittering gis skal det konfereres med de tillitsvalgte, jf. Hovedavtalens § 8-2. I og med at varselfristen her er 14 dager, er det viktig at konferanse og varsel skjer snarest.

For øvrig finnes reglene om permittering i Hovedavtalens kapittel VIII. FHL minner om at varsel om permittering i disse tilfellene, kan gis ved oppslag på bedriften, jf. § 8-4 nr. 2. Ansatte som er midlertidig fraværende, kan varsles på annen hensiktsmessig måte.