Oljemareritt for TINE

SORTLAND: Maritex AS gikk på en kraftig økonomisk smell også i 2009. Selskapet er et heleid datterselskap av TINE BA.

Maritex AS fikk i 2009 et driftsresultat på blodrøde -18,6 millioner kroner i 2009. Det fremgår av årsrapporten fra morselskapet Tine BA, som ble fremlagt mandag 3. mai.

I løpet av seks år, er det kun 2008 som har kommet ut med overskudd, og da et ganske lite overskudd sett i forhold til underskuddene de øvrige regnskapsårene.

Hovedvirksomheten i Maritex AS er produksjon av raffinerte marine oljer fra torskelever, som kjøpes fra fiskebruk i Nordland og Troms i sesongen fra januar til mars. Selskapet har gått bort fra satsingen på biprodukter.

Maritex leverer all Omega-3 olje til TINE Ingrediens, som har ansvar for salg og markedsføring av denne overfor kunder i Norge og internasjonalt. I tillegg samarbeider Maritex med TINE innen forskning og utvikling, opplyser TINE.

– Et positivt år

– Maritex er fremdeles i en etableringsfase i Omega 3-markedet. Arbeidet med salg og markedsføring av Omega 3-produktene har tatt lengre tid enn forventet, men 2009 har vært et positivt år, heter det i årsrapporten fra TINE BA.

– Omega 3-olje fra Maritex har oppnådd god markedsdekning innen bakeriindustrien i 2009, og de første leveransene til internasjonale kunder har funnet sted. Forbedret produktkvalitet har gitt nye muligheter for distribusjon internasjonalt, opplyser TINE i årsrapporten.

Regnskapet er belastet med 21 millioner kroner i nedskriving av verdien på driftsmidlene for produksjon av marine oljer, grunnet lavt salg og svak lønnsomhet over flere år, opplyser TINE.

Nedskrivning i Maritex AS, datterselskap i TINE BA, er basert på en vurdering av framtidig inntjening i selskapet og selskapets egenkapitalsituasjon, skriver TINE i årsrapporten.

Tapsavsetning

Videre så har TINE isitt regnskap for 2009, foretatt en tapsavsetning på 10,4 millioner kroner knyttet til årlige forpliktelser overfor Maritex AS. I regnskapsåret 2008 ble det gjort en tapsavsenting på 15,0 millioner kroner vedrørende Maritex.

TINE har avtale med Maritex AS om årlig minimum uttak av olje. Avsetningen representerer differansen mellom forventet uttak og forpliktet minimumsuttak for 2010, opplyser TINE.

Minus 99,1 mill etter seks år

TINE BA har ikke gitt opplysninger om Maritex sitt resultat før skatt i 2009, men tidligere år har dette lagt på fra 0,2 til 2,8 millioner kroner lavere enn driftsresultatet, viser regnskapsutskrifter.

I løpet av seks år, er summen av selskapets driftsresultater kommet opp i et tap på 99,1 millioner kroner. De samlede driftsinntektene til Maritex, har i samme periode begrenset seg til 114,1 millioner kroner.

Maritex AS, tall i 1000 kr 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Driftsinntekter 27 400 34 341 12 333 8 552 9 461 22 034
Driftsresultat -18 600 4 700 -14 129 -20 048 -41 832 -9 170
Resultat før skatt ? 1 891 -16 489 -21 684 -42 034 -10 863

– Nådde målet i 2008

– Jeg er ikke veldig overrasket over at vi når målet. Dette er et resultat av at vi har jobbet i tråd med planene våre, over lang tid. Det har kanskje tatt lengre tid enn vi forventet, men det er kjempebra at vi innfrir forventingene, sa daværende daglig leder, Bente Bjørgum, til Bladet Vesterålen i mars i fjor, etter presentasjon av positivt resultat for 2008.

Bjørgum uttrykte også optimisme for 2009.

– Vi lever i et globalt og tøft konkurransemarked og gjør vårt beste for å oppnå resultater. Vi arbeider etter langsiktige planer og forventer stadig bedre resultater, sa Bjørgum i mars 2009.

Noe som også ble fulgt opp av den nye daglige lederen, Torill Monsen-Abelseth, med uttalelser til til Bladet Vesterålen i desember i fjor.

– Jeg tror på ei lys framtid for selskapet. Tine vil satse på oss. Vår jobb er å produsere den beste fiskeoljen som fins på markedet. Det gjør vi i dag, og det må vi fortsette med, sa Monsen-Abelseth.

Fish.no har tidligere i dag omtalt TINEs datterselskap Salmon Brands AS, hvor TINE har en eierandel på 51 prosent.

Les også: Salmon Brands tapte 4 mill. 03.05.2010