Sjømateksporten økte i april

I april ble det eksportert sjømat for 3,7 milliarder kroner.

Det er en økning på 340 millioner eller 10 prosent i forhold til april 2009 i følge tall fra Eksportutvalget for fisk.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 16 milliarder kroner som er en økning på 2,2 milliarder kroner eller 16 prosent i forhold til samme periode i fjor. Dette er eksportrekord for april og perioden januar til og med april.

– Det er to forhold som forklarer veksten i sjømateksporten hittil i år, en økende eksport av laks til høyere pris og en samlet vekst for den totale eksporten av torsk, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

Laks opp med 7 kroner

Ved utgangen av april var eksportverdien av laks på 8,7 milliarder kroner som er en økning på 2 milliarder kroner eller 31 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Høyere eksportpris og økt eksportvolum er årsaken til veksten. I april økte verdien av norsk lakseeksport med 373 millioner kroner eller 20 prosent. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i april måned 38,88 kroner mot 31,98 i april 2009. Det er Frankrike, Polen og Russland som er de største importørene av laks fra Norge.

Nedgang i eksport av sild og makrell

Eksport av sild falt med 173 millioner kroner til en samlet verdi på 1,5 milliarder kroner for årets fire første måneder. Det er en nedgang på 11 prosent. Russland var største mottaker med en verdi på 419 millioner kroner. Eksport av makrell falt med 102 millioner kroner til 435 millioner kroner. Russland og Tyrkia er største kjøpere av makrell.

Økt volum og totalverdi av torsk

Eksport av torsk økte totalt med 450 millioner kroner i årets fire første måneder. For ulike anvendelser ser fordelingen slik ut:

  • Fersk torsk økte med131 millioner kroner eller 32 prosent til samlet eksportverdi på 541 millioner kroner.
  • Fryst torsk økte med 102 millioner kroner eller 33 prosent til samlet eksportverdi på 435 millioner kroner.
  • Klippfisk av torsk økte med 97 millioner kroner eller 20 prosent til samlet eksportverdi på 585 millioner kroner.
  • Saltet torsk økte med 191 millioner kroner eller 89 prosent til samlet eksportverdi på 404 millioner kroner.
  • Tørrfiskeksporten hadde en nedgang på 30 prosent til en samlet eksportverdi på 130 millioner kroner.

Målt i volum økte eksporten av torsk til anvendelsene over, med 25 000 tonn eller 63 prosent, til totalt 65 000 tonn.