Aker BioMarine hentet 638 mill.

Tildelingen i forbindelse med emisjonen i Aker BioMarine ASA, har blitt fastsatt av styret i Aker BioMarine ASA den 5. mai 2010.

Etter utløpet av tilbudsperioden har totalt 638.000.000 nye aksjer til tegningskurs NOK 1,00 per aksje blitt tildelt. Det var tegnet for totalt 742.732.825 aksjer, opplyser Aker BioMarine ASA i en børsmelding.

Les også: Overtegnet i Aker BioMarine 30.04.2010

Omtrent 98,1 prosent (ca. 626 millioner aksjer) av de nye aksjene ble tegnet på grunnlag av tegningsretter. Omtrent 18,6 prosent (ca. 117 millioner aksjer) av total antall tegnet aksjer ble overtegnet eller tegnet for uten tegningsretter.

I henhold til tildelingsprinsippene beskrevet i prospektet datert 14. april 2010, ble ca. 626 millioner nye aksjer tildelt til tegnere på grunnlag av tegningsretter. Omtrent 12 millioner nye aksjer ble tildelt til eiere av tegningsretter som overtegnet. Ingen nye aksjer ble tildelt tegnere uten tegningsretter.

Gjennom emisjonen vil Aker BioMarine ASA få et bruttoproveny tilsvarende NOK 638 millioner kroner.

De nye aksjene vil bli notert på Oslo Børs umiddelbart etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, og de nye aksjene er registrert i VPS. De nye aksjene forventes notert rundt 11. mai 2010.

Per gjennomføring av kapitalforhøyelsen, vil Aker BioMarine ASA utstede 638.000.000 nye aksjer, hver pålydende NOK 1,00. Dermed øker selskapets aksjekapital med NOK 638.000.000 til NOK 728.112.121, fordelt på 728.112.121 aksjer, hver pålydende NOK 1,00.