Ber om selfangstmøte

Fiskebåtredernes Forbund ber om et møte med Fiskeri- og kystdepartementet før sommerferien, for å drøfte opplegget for neste års selfangstsesong.

I brevet til departementet viser Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) blant annet til at viktige rammebetingelser for årets sesong kom på plass rekordseint, til tross for at næringen var lovet en tidlig avklaring, opplyser forbundet på sine nettsider.

Først den 8. mars i år var støtteopplegget klart, bare vel 1 måned før fangsten kunne starte. I tillegg måtte eneste skute i Vestisen, vente i 3 døgn på feltet før det ble åpnet for fangst i Grønlands Økonomiske Sone (GØS). Fiskeri- og Kystdepartementet hadde glemt å sende søknad til Grønland, til tross for at det meste av fangsten de siste årene har foregått i GØS, oppsummerer .

– Mye har gått galt

Fiskebåt mener mye har gått galt i forbindelse med avviklingen av årets selfangst og mener det er nødvendig med en grundig gjennomgang av flere sider ved myndighetenes håndtering av fangsten. En tidlig avklaring av deltakelse og rammebetingelser er en forutsetning for god planlegging fra rederienes side. Når avklaringen kommer så seint blir det vanskelig å hyre inn vante folk til å delta i selfangsten, skrivet Fiskebåt i brevet til departementet

Fiskebåt ber om at myndighetene nå evaulerer årets sesong og vurderer følgende tiltak:

  • Konsesjonsordning for selfangstskuter.
  • Fast møte mellom departement og næring rett etter fangstsesongen.
  • Tilskuddet til fangsten klart seinest 15. januar.
  • Gjenåpning av fangsten i Russlands Økonomiske Sone (Østisen) og støtte for slik fangst.
  • Sende søknad automatisk om lisensiering av fartøy for fangst i RØS, GØS og IØS når deltakelsen er kjent (lisens må være klar til fangststart).
  • Legge vekt på praktisk erfaring fra jakt eller fangst når inspektører ansettes.
  • Vise velvilje i forhold til rederienes søk etter driftsalternativer (for eksempel vitenskapelige tokt/ekspedisjoner og fangst av kongekrabbe).

– Betydelig innsats må til

Fiskebåtredernes Forbund forutsetter at håndteringen av selfangstsesongen 2010 ikke har vært tilsiktet og at det også fra Fiskeri- og Kystdepartementets side er ønskelig å videreføre næringa. Fiskebåt imøteser derfor et fortsatt samarbeid for å redde norsk selfangstnæring. Uten en betydelig innsats fra myndighetenes og næringens side vil selfangsten neppe overleve.

Fiskebåtredernes Forbund mener det haster med å fastsette en ny kurs for næringa og ber om at departementet innkaller til et møte med næringa før sommerferien.