– Prisen på hvitfisk gir fiskerne banesår

Leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, er mildt sagt overrasket over at FHL nå skylder på Råfisklaget etter bruddet i prisforhandlingene.

– Norges Fiskarlag støtter Råfisklaget i å sette opp prisen på torsk med en krone, en pris som i utgangspunktet er mer enn halvert mot det den var i 2008-2009, sier leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen i en pressemelding.

Nilsen sikter uttalelser fra Geir Ove Ystmark, direktør for næringsutvikling i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), etter bruddet i prisforhandlingene tirsdag 4. mai.

– Fra industrisiden opplevde vi dessverre at det ikke var tilstrekkelig vilje fra Råfisklagets side til å legge de markedsmessige forholdene til grunn i prisfastsettelsen, uttalte Ystmark.

Les også: Nye minstepriser på hvitfisk 05.05.2010

– Økonomiske banesår

– Skal vi fortsette med så lave priser, så vil det gi fiskerne økonomisk banesår. Dersom fiskeindustrien ikke er i stand til å betale for fisken, så må vi se etter andre måter å omsette den på. Vi må nå virkelig spørre om fiskeindustrien i Nord Norge er innovative nok, det er et faktum at 50 prosent av all torsken har blitt omsatt til 11 kroner, sier Reidar Nilsen.

– Det er uten tvil fiskerne som yrkesgruppe som har tatt den største belastningen på grunn av dette store prisfallet, og jeg er meget forundret over at økonomiprofessor Terje Vassdal hevdet at fiskerne kunne fiske seg ut av krisa. Rett nok var den kvoteøkning, men den var langt fra stor nok til å kompensere prisfallet. Det er for øvrig ikke mange yrkesgrupper som hadde akseptert å jobbe enda mer for mindre penger, avslutter Nilsen.