Ønsker restriksjoner på alle blokker

Havforskningsinstituttet vil ha restriksjoner på alle utlyste blokker i Barentshavet. Det fremgår av et høringssvar.

Havforskningsinstituttet mener det ikke bør åpnes for aktivitet i det hele tatt i 13 av blokkene i Barentshavet som er utlyst i 21. konsesjonsrunde, mens det for de øvrige 38 utlyste blokkene ikke bør bores i oljeførende lag fra mars og ut august.

– Sikre sunn rekruttering

I Norskehavet mener instituttet at 24 utlyste blokker ikke bør åpnes, mens 23 kan åpnes.

I Nordsjøen anbefales ingen av de to utlyste blokkene åpnet.

Av de 100 blokkene som er utlyst i denne konsesjonsrunden, er det mindre enn en fjerdedel som Havforskningsinstituttet mener kan åpnes uten restriksjoner.

En viktig årsak til å fraråde eller begrense oljeaktivitet, er å sikre en sunn rekruttering av nye årsklasser av fiskebestandene. Instituttet fraråder derfor offshore petroleumsaktivitet i gyteområder og i gyteperioder.

Tidligere har både Direktoratet for naturforvalning og Klima- og forurensningsdirektoratet uttalt seg negativt.

Les også: Oljeboring frarådes av hensyn til sjøfugl 03.05.2010

Les også: Fraråder foreslåtte petroleumsblokker 30.04.2010

– Mest sårbar

– Egg- og larvestadiet er de livsstadiene hos fisk som er mest sårbare for oljeforurensing. Flere av områdene som er foreslått åpnet, ligger i utbredelsesområdet for larver av en eller flere fiskearter i perioden mars – september, påpeker Havforskningsinstituttet.

– For å beskytte denne sårbare delen av livssyklusen anbefaler vi at det ikke bores i oljeførende lag i den perioden det er larver i vannet, skriver Havforskningsinstituttet.

For Barentshavet betyr dette Havforskningsinstituttet ikke anbefaler boring i oljeførende lag i perioden 1. mars – 31. august, mens for de aktuelle blokkene i Norskehavet ikke anbefaler boring i oljeførende lag fra 1. mars - 31. juli.

– I samme perioder anbefaler vi også at det ikke foretas bøyelasting med olje da dette har vist seg både i praksis (Statfjord A utslippet 12. des 2007) og i studier å medføre en forhøyet risiko, heter det i høringsuttalelsen fra Havforskningsinstituttet.