Advarer mot avhengighet av Russland

Forsker advarer mot at norsk sjømatnæring blir for avhengig av salg til et dominerende russisk marked.

80 prosent av den samlede norske eksporten fra Norge til Russland er sjømat, hovedsakelig laks og sild. Forskningsleder Frode Nilssen ved forskningsinstitusjonen Nofima i Tromsø, frykter at det russiske markedet etter hvert blir for dominerende.

– Ja, jeg ser ikke bort i fra at det kan bli det største enkeltmarked for norsk fiskerinæring. Men på den annen side så kan man jo tenke om det er ønskelig fra norsk side å bli veldig avhengig av ett enkelt marked, som har vist seg å kunne være ustabilt for politiske svingninger, sier Nilsen til NRK Nordland.

Han har tidligere vært fiskeriråd ved den norske ambassaden i Moskva, og kjenner godt til hvordan russiske myndigheter tenker rundt import av viktige matvarer.

– Nå har jo lederen i den russiske veterinærtjenesten ved flere anledninger uttalt til norske myndigheter at russland ikke ønsker fri flyt av varer inn til det russiske markedet. De vil ha en viss kontroll, og det skyldes blant annet at fiskerinæringen i Russland er en strategisk sektor, sier Nilsen.

Les også: I toppmøte med Medvedev 27.04.2010