Jan Raa får St. Olavs Orden

Professor Jan Raa blir i dag utnevnt til kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Jan Raa var professor ved Universitetet i Tromsø (UiT) fra 1972 til 1987, og etter det har han hatt en rekke lederroller ved ulike forskningsinstitusjoner i Tromsø og Bergen. Blant annet har han vært forskningsdirektør ved Biotec Pharmacon. I dag er han pensjonist.

«Fleire gonger sidan eg fekk vita om avgjerda, har eg sjølvsagt spurd meg sjølv - fleire gonger - om eg fortener slik stor ære. Men eg har etter kvart funne det best ikkje å grubla meir på det. No tenkjer eg mest på at eg har lukkast med å overtyda mange studentar og unge forskarar, heilt frå 1970-talet, om at biomarin forsking har ei stor framtid.»

Dette skrev Jan Raa i sitt svarbrev om utmerkelsen fra Ordenskanselliet.

– Jeg er en person som alltid tenker framover, ikke bakover. Men hvis jeg skal tenke tilbake på det jeg har gjort, så tenker jeg at ”kanskje var ikke arbeidet mitt så verst”. Jeg er i alle fall veldig smigret over å få denne æren, sier Jan Raa.

Han var en av nøkkelpersonene i utformingen av det marine grunnforskningsprogrammet ved UiT og av den anvendte oppfølgingen knyttet til Fiskeriforskning. Han bidro tidlig til at UiT fikk et landsdelsrelevant ansikt utad.

”Mi oppgåve var å vera ”orkesterleiar” for eit stort og entusiastisk ensemble av medarbeidarar som ikkje var redde for å ta tak i alle dei ”ville” idéane eg kom med. Eg vil dela den store æra eg er blitt vist, med alle desse medarbeidarane”, skriver Raa videre til Ordenskanselliet.

Jan Raa ble i 2006 også utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Tromsø.

Fylkesmann Svein Ludvigsen vil stå for overrekkelsen av Ordensinsigniene, skriver Universitetet i Tromsø (UiT) i en pressemelding.