Bot og inndraging etter dumping av fisk

Den russiske tråleren «Viking». Foto: Kystvakten

Den russiske tråleren Viking ble tirsdag arrestert av Kystvakten for dumping av fisk i fiskevernsonen ved Svalbard.

Den russiske tråleren «Viking», ble tirsdag kveld bordet av inspektører fra kystvaktfartøyet KV «Senja». Fartøyet var da i fiske i fiskevernsonen ved Svalbard.

Under inspeksjonen ble det observert dumping av fisk fra fartøyet, samt at fartøyet ikke hadde rapportert sitt fiske til norske myndigheter.

Inspektørene ble heist ned på tråleren i forbindelse med en rutinemessig kartlegging av fiskeriaktiviteten i området vest for Bjørnøya, av et Lynx helikopter tilhørende 337-skvadronen.

Dumping av fisk er en svært alvorlig form for miljøkriminalitet som Kystvakten har et stort fokus på.

Tråleren, som er hjemmehørende i Murmansk på Kolahalvøya, ble eskortert inn til tromsø av kystvaktskipet «Harstad».

Saken vil rutinemessig bli overlevert norske påtalemyndigheter for videre etterforskning, opplyser Kystvakten i en pressemelding.

Bot og inndraging

Nå har politiet ilagt kapteinen på den russiske tråleren en bot på 25.000 kroner, og rederiet en inndragning på 125.000 kroner.

– Troms politidistrikt har bøtelagt kapteinen og krevd inndragning fra rederiet for å ha dumpet fisk i havet, unnlatt å sende melding om fiskestart til norske myndigheter og for å ha nektet å undertegne Kystvaktens inspeksjonsskjema ved avslutning av inspeksjon om bord på tråleren, skriver politiet i ei pressemelding.