Statsråden møtte sin svenske kollega

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen besøkte Fiskbranschens Riksförbunds årsmøte i Smögen i Sverige i dag.

Der innledet hun sammen med den svenske jordbruksministeren, Eskil Erlandsson, og deltok i en paneldebatt.

– Vi er stolte over at det hver dag blir satt til livs 35 millioner måltider med norsk fisk. Frankrike er vårt største marked. Sverige var det syvende største i 2009, og er et marked i vekst – med en økning på 18 prosent fra året før. Statistisk betyr det at hver eneste svenske spiste 7,5 kilo norsk fisk i 2009, sa fiskeri- og kystministeren i sin innledning.

– I Norge er vi innstilt på å møte de utfordringene som følger med målet om å øke sjømateksporten. Det krever for det første at vi skaffer nødvendig kunnskap om hvordan vi kan forene vekst og bærekraftig bruk av naturressursene. For det andre krever det at vi har et oppdatert, treffsikkert og framsynt regelverk. Og sist, men ikke minst, så krever det at vi holder oss oppdatert om hva markedet etterspør – både når det gjelder stabile leveranser, miljødokumentasjon og kvalitet på produktene, sa Berg-Hansen.

– Vi har fått til en forvaltning som gir meget gode resultater, ved å anvende en kombinasjon av kvotereguleringer, tekniske regler, kontrollrutiner i flere ledd og strukturtiltak for å redusere kapasiteten i fiskeflåten. Høstingen skjer i dag på det overskuddet som havet produserer, på en slik måte at ressursen fornyer seg og gir overskudd og mat også fram i tid, sa Berg-Hansen.

I løpet av sin dag i Sverige besøkte fiskeri- og kystministeren også fiskeforedlingsbedriften Domstein Sverige i Kungshamn.

Les også: Fiskeri- og kystministeren til Sverige 05.05.2010