Enige om tiltak for å redusere utkast av fisk

Norge og EU har på et møte i London denne uken, inngått to avtaler som forventes å redusere utkast i EU-farvann betydelig.

Dette er en oppfølging av utkastpakken som Norge og EU ble enige om i fjor, og jeg er svært tilfreds med at man nå er enige om disse tiltakene, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Flere tiltak

Færøyene, EU og Norge har avtalt flere tiltak for å redusere utkast i pelagiske fiskerier (makrell, sild mm). EU har gått med på å innføre et såkalt "high grading" forbud. Det vil si forbud mot utkast av fangst for å optimalisere verdien av kvoten, noe som allerede er ulovlig for norske fiskere. Forbudet gjelder i hele Nordøst-Atlanteren. - Dette er et viktig skritt på veien mot et totalt utkastforbud for EU, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

EU og Norge er også enige om å etablere et system for stenging og åpning av fiskefelt i Nordsjøen. Hensikten er å beskytte yngel og ungfisk.

Erfaring fra Barentshavet

– Vi har lang erfaring i Barentshavet med å stenge fiskefelt med for stor innblanding av undermåls fisk. Den svært positive bestandssituasjonen for norsk arktisk torsk viser at slike tiltak, i kombinasjon med andre, er sentrale for å oppnå en bærekraftig forvaltning. For Norge var det derfor helt avgjørende å få på plass et felles system med EU som omfatter hele Nordsjøen. Dette vil bidra betydelig til å redusere utkast av fisk, som er vår store utfordring i fiskerisamarbeidet med EU, sier Helga Pedersen.

Tiltakene skal evalueres

Etablering av et slikt felles system har aldri vært gjort før og det er komplisert å forutsi den nøyaktige effekten av det systemet partene er blitt enige om.

Man er derfor enige om å gjennomføre en detaljert evaluering allerede neste år for å vurdere om systemet bør endres og i så fall hvordan.

Andre bestemmelser

Partene har også avtalt å forby tekniske installasjoner om bord i fartøyene som kan brukes til å sortere ut fisk som blir kastet ut. Det skal også innføres regler som forplikter fartøyene å skifte felt dersom innblanding av småfisk er for stor.