Terje Flatøy fratrer som direktør i FHF

Etter mer enn ni år i førersetet for forskningsfondet FHF, har Terje Flatøy funnet tiden moden for å fratre som direktør.

Anne Margrethe Olsen (bildet) er konstituert som ny direktør fra og med 10. mai, inntil en permanent løsning er på plass, skriver Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) i en pressemelding. Anne Margrethe Olsen har vært administrasjonssjef i FHF siden desember 2004. Hun er utdannet siviløkonom og kom til FHF fra stillingen som kvalitetssjef i daværende Terra Seafood.

Anne Margrethe Olsen er konstituert som ny direktør i FHF fra 10. mai 2010. Foto: FHFAnne Margrethe Olsen er konstituert som ny direktør i FHF fra 10. mai 2010. Foto: FHF

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ble etablert 1. januar 2001, og Flatøy har hatt det administrative ansvaret for organisasjonen siden starten.

– Terje Flatøy har vært en motor i arbeidet med å utvikle FHF som system og organisasjon, sier FHFs styreleder Rolf Jørn Karlsen. - Han har gjort en formidabel innsats og hatt et veldig sterkt engasjement for FHF. Han vært avgjørende for å bygge opp FHF som et verdikjedeorientert og brukerstyrt FoU-verktøy for fiskeri- og havbruksnæringen, sier Karlsen.

Karlsen forteller om et tett og godt samarbeid med Flatøy siden oppstarten i 2001.

– Han har vært en veldig god samarbeidspartner for styret. Det har også vært en personlig glede for meg å arbeide så tett med ham, og få se hans sterke sider på nært hold. Terje Flatøy har betydd mye for utviklingen av FHF, og når han nå har besluttet å overlate roret til andre, ønsker jeg ham lykke til videre, sier Karlsen.

Terje Flatøy, som nå tar en friperiode mens han vurderer hva han skal arbeide med videre, fremhever perioden i FHF som lærerik og berikende.

– Jeg er stolt av det arbeidet FHF har gjort for å styrke næringens kompetanse og verdiskapning, sier Flatøy. - FHF har kommet en lang vei siden etableringen. Samtidig må en organisasjon som FHF stadig se fremover og utvikle seg. Etter mange år i stillingen, synes jeg nå at tiden har kommet for å gi stafettpinnen videre, og overlate den fremtidige utviklingen av FHF til andre, sier Flatøy.