Stans i kjøpet av kongekrabbe

Det er innført stans i kjøpet av kongekrabbe, fra desimeringsfisket utenfor den kommersielle sonen i Finnmark.

Før kjøp av kongekrabbe åpner, må det på plass løsninger som sikrer at ikke industrien får store tap, skriver Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) i en pressemelding.

– Enten må minsteprisene suspenderes eller fjernes, alternativt må Fiskeridirektoratets støtteordning endres slik at industrien får dekket sine omkostninger med å kverne opp kongekrabbe uten kommersiell verdi. Løsningen ligger hos Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratet, sier Geir Ove Ystmark, direktør næringsutvikling FHL.

Desimeringsfiske

I forbindelse med arbeidet for å hindre spredning av kongekrabben er det innført et desimeringsfiske (nedfisking). Dette er målrettet fiske for fiske opp småkrabbe og ho-krabbe.

Desimeringsfisket er ikke innrettet for å maksimere verdien av kongekrabbe, men for å hindre videre spredning. Regjeringen har derfor etablert en støtteordning for å sikre at nedfiskingen blir mest mulig effektiv.

– Det er svært viktig at vi lykkes med arbeidet for å hindre spredning. Derfor må fangstingen i nedfiskingssonen innrettes slik at vi fisker for utrydding. Ikke med tanke på å få den største krabben som gir størst økonomisk uttelling. FHL har derfor vært positiv til at regjeringen stimulerer nedfiskingen gjennom økonomiske tiltak, sier Ystmark.

Ønsker suspensjon av minsteprisen

Problemet er at støtteordningen ensidig rettes inn mot fiskerne, mens industrien ikke får kompensert for arbeidet med oppkverning av den ikke salgbare kongekrabben. Fiskerne får 8,- kr/kiloet fisket kongekrabbe og i tillegg en garantert dagsinntekt. Industrien kan leve med en slik ordning hvis minsteprisene fjernes eller suspenderes.

Samtidig velger Norges Råfisklag å opprettholde minsteprisregimet som om dette fisket er likt med det kommersielle fisket, og som om det ikke er etablert støtteordning fra staten, skriver FHL.

– De kan løse problemet med å suspendere minsteprisen inntil vi får gått gjennom støtteordningen sammen med Fiskeridirektoratet. Vanskeligere er det ikke å få til en løsning, sier Ystmark.