Disse søker Russland-godkjenning

Det er åpnet for en ny runde med norsk-russisk inspeksjon av laksevirksomheter som ønsker godkjenning for eksport til Russland.

Fish.no omtalte den 28. april at den russiske veterinærtjenesten åpner for inspeksjon av nye virksomheter som slakter eller bearbeider oppdrettet laksefisk, og som ikke har vært inspisert ved tidligere anledninger.

Les også: Russisk inspeksjon av nye laksebedrifter 28.04.2010

Her er listen over bedrifter som har meldt sin interesse for inspeksjon, med tanke på godkjenning for produksjon av fisk som skal eksporteres til Russland:

Finnmark
F-468 Altafjord Laks AS

Troms
T-302 Nord Senja Fiskeindustri AS
T-359 Wilsgård Fiskeoppdrett AS
T-436 Breivoll Marine Produkter AS
T-470 Astafjord Slakteri AS

Nordland
N-136 Alsvåg Fiskeprodukter AS
N-375 Lofoten Sjøprodukter
N-855 Mainstream avd. Skutvik
N-950 Fiskekroken AS
N-1106 Leines Seafood AS

Nord-Trøndelag
NT-166 Nils Williksen AS

Sør-Trøndelag
ST-106 Kråkøy Slakteri AS

Møre og Romsdal
M-200 Vikenco AS
M-296 Seafood Farmers of Norway AS
M-303 Fjordlaks AS
M-461 Norsk Sjømat AS
M-400 Sunnmøre Seafood AS
M-480 Hofseth AS

Sogn og Fjordane
SF-371 Slakteriet Brekke AS

Rogaland
R-114 Grieg seafood Rogaland AS, avd. Stjernelaks

Mattilsynet opplyser at ikke alle virksomhetene vil bli inspisert i første inspeksjonsrunde.