Miljømerkede norske fiskerier

Flere store norske fiskerier har blitt evaluert mot bærekraftstandarder satt av MSC (Marine Stewardship Council), KRAV og Friend of the Sea. Se oversikten her.

Nedenfor følger en oversikt over fiskerier som pr. i dag er sertifisert som bærekraftig etter de ovennevnte standarder.

Fiskerier sertifisert av MSC

Norsk nordøstarktisk torsk (utenfor 12 nm)
Sertifikater: trålfiske, linefiske, krokfiske, garnfiske, snurrevad

Norsk nordøstarktisk hyse (utenfor 12 nm)
Sertifikater: trålfiske, linefiske, krokfiske, garnfiske, snurrevad

Norsk sei fra nordsjøen
Sertifikater: trålfiske, krokfiske, notfiske, garnfiske, snurrevad

Norsk nordøstarktisk sei
Sertifikater: trålfiske, krokfiske, notfiske, garnfiske, snurrevad

Norsk nordsjøsild
Sertifikater: trålfiske og ringnotfiske

Norsk vårgytende sild
Sertifikater: trålfiske og ringnotfiske

Norsk makrell fra nordøstatlanteren
Sertifikater: trålfiske, ringnotfiske og krokfiske

Fiskerier sertifisert av KRAV

Norsk torsk
Sertifikat: Tålfiske, snurrevad, garnfiske, linefiske og krokfiske

Norsk hyse
Sertifikat: Trål, snurrevad, garnfiske, linefiske og krokfiske
Sertifikat: Krokfiske utenfor Vesterålen

Norske reker
Sertifikat: Trålfiske i Barentshavet

Norsk sei
Sertifikat: Havgående linefartøy utenfor 12 nm i norsk sone

Norsk vårgytende sild
Sertifikat: Ringnotfiske i Norskehavet og Barentshavet

Fiskerier sertifisert av Friend of the Sea

Norske reker
Sertifikat: Finny Sirevaag AS
Sertifikat: Norway Prawns AS