Miljømerkede norske fiskerier

 

Flere store norske fiskerier har blitt evaluert mot bærekraftstandarder satt av MSC (Marine Stewardship Council), KRAV og Friend of the Sea. Se oversikten her.

Nedenfor følger en oversikt over fiskerier som pr. i dag er sertifisert som bærekraftig etter de ovennevnte standarder.

Fiskerier sertifisert av MSC

Norsk nordøstarktisk torsk (utenfor 12 nm)
Sertifikater: trålfiske, linefiske, krokfiske, garnfiske, snurrevad 
Om fiskeriene: Havforskningsinstituttet 

Norsk nordøstarktisk hyse (utenfor 12 nm)
Sertifikater: trålfiske, linefiske, krokfiske, garnfiske, snurrevad
Om fiskeriene: Havforskningsinstituttet 

Norsk sei fra nordsjøen
Sertifikater: trålfiske, krokfiske, notfiske, garnfiske, snurrevad
Om fiskeriene: Havforskningsinstituttet 

Norsk nordøstarktisk sei
Sertifikater: trålfiske, krokfiske, notfiske, garnfiske, snurrevad
Om fiskeriene: Havforskningsinstituttet 

Norsk nordsjøsild
Sertifikater: trålfiske og ringnotfiske
Om fiskeriene: Havforskningsinstituttet 

Norsk vårgytende sild
Sertifikater: trålfiske og ringnotfiske  
Om fiskeriene: Havforskningsinstituttet 

Norsk makrell fra nordøstatlanteren
Sertifikater: trålfiske, ringnotfiske og krokfiske
Om fiskeriene: Havforskningsinstituttet 

For flere detaljer: msc.org

Fiskerier sertifisert av KRAV

Norsk torsk
Sertifikat: Tålfiske, snurrevad, garnfiske, linefiske og krokfiske

Norsk hyse
Sertifikat: Trål, snurrevad, garnfiske, linefiske og krokfiske
Sertifikat: Krokfiske utenfor Vesterålen 

Norske reker
Sertifikat: Trålfiske i Barentshavet

Norsk sei
Sertifikat: Havgående linefartøy utenfor 12 nm i norsk sone

Norsk vårgytende sild
Sertifikat: Ringnotfiske i Norskehavet og Barentshavet

Fiskerier sertifisert av Friend of the Sea

Norske reker
Sertifikat: Finny Sirevaag AS
Sertifikat: Norway Prawns AS

For flere detaljer: friendofthesea.org