Tilbyr studium i marin økologi

Høgskolen i Bodø satser for fullt på det marine fagfeltet. Siste skudd på stammen er et nytt masterstudium i marin økologi.

Studiet vil gi økt kunnskap om marine økosystemer langs nordlandskysten mens debatten om oljeutvinning utenfor Lofoten/Vesterålen går for fullt.

– Jeg tror at studiet vil rekruttere bredt fordi de globale klimaspørsmålene har gitt økt interesse for marin økologi både nasjonalt og internasjonalt, sier professor Galice Hoarau ved Høgskolen i Bodø (HBO) i en pressemelding.

Utvekslingsstudent vendte tilbake

Andrea Bozman fra Vancouver i Canada, studerte marinbiologi som utvekslingsstudent ved Høgskolen i Bodø våren 2009. Nå er hun kommet tilbake for å ta en master i marin økologi.

Andrea Bozman fra Vancouver i Canada er en av søkerne til programmet. Bozman studerte marinbiologi som utvekslingsstudent ved Høgskolen i Bodø våren 2009.

Studiet ved Høgskolen i Bodø inkluderte et tokt til Svalbard som ga mersmak, og fra høsten satser hun på masterstudier.

– Studiet er midt i blinken for meg. Jeg bestemte meg for å ta min master i marin økologi ved Høgskolen i Bodø. Her kan vi kombinere feltundersøkelser med avanserte genundersøkelser. Lærerne her er veldig entusiastiske og engasjerte i faget sitt. Denne entusiasmen smitter over på studentene som får lyst til å lære mer. Som masterstudent i marine fag blir man inkludert i en av fakultetets forskergrupper, sier Andrea Bozman.

– Hvorfor vil du studere maneter i Atlanteren når du kan studere artene hjemme ved Stillehavskysten hvor du bor?

– Jeg er spesielt interessert i en art maneter som kalles Periphylla Periphylla. Det har vært en økning i mengden av maneter i mange deler av verden, og den marine forskningen jeg lærer ved Høgskolen i Bodø kan benyttes til i å studere mange arter, uavhengig av hvor de kommer fra, sier Andrea Bozman.

Dypere innsikt

Professor Galice Hoarau ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, er en av drivkreftene i den marine satsingen ved Høgskolen i Bodø.

– Marin økologi er et studium for fremtiden. Forskningen på livet i havet får oss til å forstå de marine økosystemene og hjelpe oss å finne svar på klimaspørsmålene og spørsmål om utvinningen av olje, gass og mineraler på havbunnen. Vårt masterstudium kombinerer tradisjonell marin økologi med fysisk oseanografi og molekylær økologi, sier Hoarau.

Professor Hoarau kom til Høgskolen i Bodø fra Universitetet i Groningen i Nederland.

– Nordlandskysten er perfekt i studiet av kystnære områder. Som eneste høgskole i landet, har det marine fagmiljøet Høgskolen i Bodø satset på avansert genteknologi som gir en raskere og dypere innsikt i de marine økosystemene langs kysten. Det er klart at det vekker nasjonal og internasjonal interesse, sier professor Galice Hoarau.